Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

U četvrtak 7. studenog je održana 6. Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Vijećnici su jednoglasno prihvatili četiri odluke:  o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Marija Bistrica; donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća Općine Marija Bistrica; osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene […]

Martinje u Mariji Bistrici

Udruga vinogradara ''Marija Bistrica'' i ove će godine obilježiti ''Martinje''. Bistrički vinogradari nastavlja suradnju sa prof. dr. sc. Stjepanom Pepeljnjakom, ili za potrebe ''Martinja'' biškupom Štefom, koji sam ceremonijal krštenja mošta prikazuje na malo drugačiji način i to uz pomoć članova KUD-a ''Lovro Ježek'', KUD-a ''Laz'',  glazbenog sastava ''Kap veselja'' i mješovitog zbora, koji se […]

Kušanje vina Udruge ”Vinski Vrh’

Udruga vinara, vinogradara i podrumara ''Vinski Vrh'' organizirala je u subotu 02. studenog kušanje vina, koje je održano u Vatrogasnom domu u Tugonici. Ukupno 32 člana udruge donijela su 42 uzorka svojih mladih vina, koje su kušali dipl. ing. agronomije Zdenko Ivanković i dipl. ing. agronomije Mirela Osrečak. Oni su istaknuli da je opći dojam […]

Vokalisti Lada u Mariji Bistrici

U četvrtak 31. listopada, pred svetkovinu Svih Svetih, u Svetištu MBB-e u Mariji Bistrici organiziran je koncert sakralnih pjesama. Nastupili su Vokalisti Lada, koji su u Bazilici Majke Božje Bistričke ponovno oduševili prisute posjetitelje. Naime, mons. Zlatko Koren, rektor bistričkog Svetišta, često u goste zove članove ''Lada'', pa se još prisjećamo korizmenog koncerta ove godine. […]