Ženo, evo ti sina!


Iako se kod nas žena još uvijek premalo cijeni upravo je djevica Marija naša najveća zagovornica na nebu.

 Marijo, pred tobom su se prignula mnoga koljena i mnoge su ruke bile sklopljene u molitvi, a Ti blagošću i milošću prave majke nisi dala da skrušen grješnik pati. Ti, koja si i sama bila shrvana sinovljevu smrću, shvaćaš svaku našu suzu i bol. Shvaćaš nas kada k tebi dolazimo pod bremenom nepravde koju nam nanosi naš neprijatelj, ali isto tako shvaćaš bol koju nanosimo sebi i drugima svojim postupcima i krivim odlukama.

Biti majka najsvetija je i najodgovornija dužnost, ali i blagoslov. I dok u ruke primamo nemoćno i slabašno dječje tijelo, grijemo ga i bodrimo svojom ljubavlju, te ono raste i priprema se za svoju životnu zadaću. To isto prolazila je i Djevica Marija sa Isusom.

Koliku je bol osjetila kada je vidjela svojega sina onako u smrtnim mukama, znajući da je nepravedno osuđen? Neka nam spomen toga trenutka, bude zvjezdica koja će nam uvijek sjati na putu istine, osvjetljujući put istine, mira i ljubavi…