ŽELIM SE PROMJENITI

Ove korizme zaželjeh
biti bar malo bolja,
ove korizme zaželjeh
da sve bude samo
Tvoja volja.

Vrijeme bruji i prolazi
a ja još uvijek
na početku stojim,
želim biti bolja
sa zlim nagnućima
se borim.

Odlučih se odreći sebe
i svakog zlog nagnuća,
želim Te slijediti Kriste
do Tvojeg Slavnog
Uskrsnuća.

A Ti me bodriš i hrabriš
sa starog drvenog križa,
što duže Te gledam Raspetog
i patnja Tvoja postaje mi
bliža.