Završena apostolska vizitacija u Irskoj

Zauzimanje u iskorjenjivanju rane zlostavljanja maloljetnika
Irski biskupi i redovnički poglavari pozvani su na obnovljeno zauzimanje u iskorjenjivanju rane zlostavljanja maloljetnika, istaknuto je u vatikanskom dokumentu objavljenom na završetku apostolske vizitacije u irskim biskupijama, redovničkim ustanovama i sjemeništima. Sveta Stolica ponovno je istaknula “osjećaj zgražanja”, izražen u Papinu pismu irskim katolicima, kao i svoju blizinu žrtvama tih “grešnih i zločinačkih čina”, javio je Vatikanski radio.

Apostolska vizitacija utvrdila je “težinu propusta” koji su u prošlosti bili uzrokom nedovoljnog razumijevanja i reakcija od strane biskupa i redovničkih poglavara na “užasnu pojavu zlostavljanja nad maloljetnicima”, premda su od devedesetih godina poduzeti odlučni koraci za bolje shvaćanje problema i odlučnije sučeljavanje s njim. Biskupima i redovničkim poglavarima preporučuje se da nastave napore u “prihvatu i potpori žrtvama zlostavljanja”. Osim toga, istaknuto je da Sveta Stolica i irski biskupi preispituju sadašnji ustroj biskupija kako bi mogli bolje odgovoriti sadašnjem poslanju Crkve u Irskoj.

Odrednice za zaštitu maloljetnika, objavljene 2008. godine, pokazale su se učinkovitima u slučaju prijava zlostavljanja i prikladnima za rast osjetljivosti cijele zajednice za zaštitu maloljetnika. Podsjeća se da one predviđaju suradnju s civilnim vlastima i na nadležnost Kongregacije za nauk vjere. U dokumentu se biskupi potiču da usvoje mjere za istraživanje slučajeva optuženih svećenika i redovnika, čak i onda ako državni odvjetnik odluči da se protiv njih ne treba voditi istragu, istodobno se imaju usvojiti propisi za vraćanje u svećeničku službu lažno optuženih svećenika.

Glede pak sjemeništa, apostolska vizitacija potvrdila je ljudsko i duhovno zauzimanje odgojitelja te prisutnost jasnih odredbi za zaštitu maloljetnika u sjemeništima. Preporučeno je da se formacija nadahnjuje na “istinskom svećeničkom identitetu”, te da se poveća odgovornost biskupa u upravljanju sjemeništima, a redovnici se pozivaju da usvoje trogodišnji program za produbljivanje vlastite karizme te razvijaju pastoralno otvaranje prema svima koji pate zbog posljedica zlostavljanja.

Ohrabrujući su znakovi veliko zauzimanje svećenika, redovnika i laika u osmišljavanju struktura za zaštitu maloljetnika, a upućen je apel za crkveno zajedništvo između biskupa i Pape, biskupa i svećenika i laika, i ujedno su određeni neki pastoralni prioriteti na kojima se ima zasnivati obnova: dublje upoznavanje vjere, vrednovanje zauzimanja laika, uloge vjeroučitelja, te otvaranje prinosu crkvenih pokreta i vjernost crkvenom učiteljstvu.

Kardinal Sean Brady, predsjednik Irske biskupske konferencije, na konferenciji za novinare zahvalio je Svetome Ocu na apostolskoj vizitaciji radi crkvene obnove u Irskoj. Ponovno je istaknuo “bol i stid” irskih biskupa te zajamčio neumorno zauzimanje da se prikladno odgovori na stanje prouzročeno tragičnim slučajevima zlostavljanja maloljetnika od svećenika i redovnika. (radio vatikan / ika / gk)