Završen rad Biskupske sinode o novoj evangelizaciji

Nova evangelizacija trajna je zadaća svih vjernika
 Kao što je prije tri tjedna Benedikt XVI. označio početak radova Biskupske sinode o novoj evangelizaciji, tako je i u subotu 27. listopada Papinim riječima sinoda završila. Papa je istaknuo da je sinoda bila konstruktivna i ohrabrujuća te odraz opće Crkve zajedno s njezinim patnjama, ali i radostima.

“Gospodin je nazočan i moćan, i Gospodin djeluje također kroz naš rad i naše razmišljanje. Iako Crkva osjeća suprotne vjetrove, ipak ponajviše osjeća vjetar Duha Svetoga koji nam pomaže i pokazuje pravi put”, poručio je Sveti Otac.

Sinodski su oci tada prešli na usuglašavanje 58 “propozicija”, zaključnih prijedloga u kojima se ističe da Crkva hrabro, bez straha gleda na novu evangelizaciju te je smatra pravom prigodom za naviještanje evanđelja u složenim prilikama suvremenoga svijeta.

Propozicije su podijeljene u četiri skupine: narav nove evangelizacije, kontekst službe današnje Crkve, pastoralni odgovori na prilike naših dana te predstavnici i sudionici nove evangelizacije. U prijedlozima se o novoj evangelizaciji govori kao o trajnom poslanju Crkve, vremenu buđenja, te se ističe važnost inkulturacije vjere u suvremenost, ali uz ispravno razlučivanje pozitivnih čimbenika od onih negativnih.

Središnje je razmišljanje o prvom navještaju, jer je propovijedanje i slušanje evanđelja pravo svake osobe, bila ona vjernik ili ne, te obveza za svakog kršćanina. Propovijedanje Božje Riječi, koje nema veze s prozelitizmom, ima poštovati svakoga.

Što se pak tiče aktualnih izazova, među kojima i globalizacije, biskupi ističu da evanđelje daje viđenje života koje se ne nameće, nego se predlaže kao poruka mira, ljepote, istine i nade, koji pomažu čovjeku izići iz postmoderne samoće. U tom su smislu biskupi u posebnoj propoziciji pozvali da se svaka prigoda iskoristi kako bi se zaštitila ljudska prava.

Opširno je razmišljanje o vjerskoj slobodi, koja je na sinodi istaknuta kao temeljno ljudsko pravo koje obuhvaća slobodu savjesti. U tom je smislu predloženo ustanovljenje povjerenstva sastavljenoga od vjerskih vođa iz cijeloga svijeta koje bi, i putem Papinskoga vijeća za pravdu i mir, nadziralo napade na vjersku slobodu i slobodu savjesti.

Posljednji se prijedlozi odnose na sredstva koja stoje na raspolaganju nove evangelizacije, a među kojima su mediji, za koje se zahtijeva odgovarajuća formacija; zatim ljepota, koja je posebna dimenzija novoga naviještanja evanđelja; te selioci, koje treba zaštititi u njihovu dostojanstvu i obraniti od novih oblika ropstva.

Biskupi također ističu potrebu osobnoga i zajedničkoga obraćenja, zatim poziv na svetost koji je upućen svima, a od ustanova traže da zaštite pravo na obrazovanje i slobodu poučavanja.

U propozicijama je također razmotrena nova evangelizacija u odnosu na siromašne i bolesne te se ističe važnost sakramenta pokore. Što se tiče karizmi, biskupi su ih nazvali darovima Crkvi, te one koji ih posjeduju pozvali na suradnju s biskupijama, dok se župe ohrabruju da sve više budu duhovne sredine otvorene za sve vjernike.

Posebne su propozicije posvećene laicima, ženama i kršćanskim obiteljima, ali i razvedenima i nevjenčanim parovima. Misli biskupa okupljenih na sinodi posvećene su i mladima, koji su sadašnjost, budućnost i dar Crkve, primatelji i nositelji nove evangelizacije, te ih – kako je istaknuto u propozicijama – valja pratiti u otkrivanju njihova životnoga poziva.

Istaknuta je i trajna formacija svećenika, koji imaju biti istinski i vjerodostojni svjedoci, pravi uzori vjere, a ohrabrenje je upućeno i Bogu posvećenim osobama kako bi svoj identitet živjeli radikalno i radosno, u zajedništvu s Crkvom.

Propozicije se odnose i na dijalog, ekumenski i međureligijski, dijalog između znanosti i vjere te onaj s nevjernicima.

Posljednji se prijedlozi sa sinode odnose na očuvanje stvorenog svijeta, na prenošenje vjere polazeći od nauka Drugoga vatikanskog sabora, te na Mariju, Zvijezdu nove evangelizacije. (ika / gk)

Opširno izvješće s Biskupske sinode čitajte i u tiskanome izdanju Glasa Koncila. Već od srijede novi broj Glasa Koncila dostupan je putem interneta na adresi enovine.glas-koncila.hr.