Završen 54. teološko-pastoralni tjedan u Zagrebu

U vremenu beznađa siromasi pomažu pronaći nadu

 Plenarnom raspravom zaključen je u četvrtak 30. siječnja 54. teološko-pastoralni tjedan koji je o temi “Siromašna Crkva – Crkva za siromahe u novoj evangelizaciji” održan u Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati.

U raspravi je istaknuta važnost prepoznavanja vrijednosti siromaha, koji trebaju biti subjekt, a ne objekt djelovanja. Istaknuto je, među ostalim, da smisao kršćanske egzistencije nije činiti nego ljubiti. Ljubav uključuje susret te je rečeno da siromah ne traži samo pomoć, nego i susret i da se treba usuditi biti prijatelj s njime.

Osvrnuvši se na temu TPT-a, veliki kancelar zagrebačkog Katoličkoga bogoslovnog fakulteta zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić rekao je da se o siromaštvu danas govori ne samo u Crkvi nego i u društvu, ali da riječ Crkve o tome treba biti drukčija.

Prema kardinalovim riječima, potrebno je ponovno pronaći nadu, a siromasi će u tome najviše pomoći. Beznađe i relativizam koji se sve više šire u društvu su ono što zabrinjava i svećenike stavlja pred pitanje što činiti, rekao je kardinal Bozanić, poručivši da je stoga potrebno buđenje nade, a siromasi su pomoć koja otvara nova vrata i prozore.

Obraćajući se župnicima, zagrebački nadbiskup je istaknuo važnost zajedništva svećenika sa svojim narodom. Primijetivši da se danas o Crkvi govori na drukčiji način i da to nije uvijek ugodno, kardinal Bozanić je poručio da je Crkva potrebna ljubavi, da treba ljubiti Crkvu, a Crkva svoju ljubav očituje po Caritasu.

Zaključni govor održao je dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu dr. Tonči Matulić. (ika / gk)

O TPT-u možete opširno čitati u tiskanim izdanjima Glasa Koncila od 2. i 9. veljače. Već od srijede novi broj je dostupan putem interneta na adresi enovine.glas-koncila.hr.