Zapošljavanje mladih

Krapinsko-zagorska županija je partner u međunarodnom projektu „Promoviranje zapošljavanja mladih“ sufinanciranom iz europskog programa PROGRESS, kojem je nositelj Skupština europskih regija (AER). Partneri su još tri europske regije – britanski Hampshire, Vojvodina te portugalski Azori. Ciljevi su razmjena iskustava i prenošenje primjera dobre prakse, detaljno skeniranje postojeće situacije te izrada nacrta preporuka i akcijskih planova koji bi pomogli unapređenje politika zapošljavanja mladih. U Termama Jezerčica od 31. siječnja do 02. veljače održat će se radni skup u koji će se aktivno se uključiti dionici s područja zapošljavanja, obrazovanja, poduzetništva, obrtništva i civilnog društva.