Zagrebački caritas među 10 najvećih organizatora volontiranja u Hrvatskoj

Tijekom 2013. godine u aktivnostima nadbiskupijskog Caritasa sudjelovalo je 276 volontera koji su korisnicima Caritasa darovali 20.763 volonterska sata čija se ekonomska vrijednost procjenjuje na 622.890,00 kuna.

Sukladno čl. 33 Zakona o volonterstvu (NN 58/07, 22/13) organizatori volontiranja dužni su podnositi godišnje izvješće nadležnom tijelu o obavljenim uslugama ili aktivnostima. Sadržaj izvješća propisan je Pravilnikom o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (NN 101/08).

Ovih dana Caritas Zagrebačke nadbiskupije podnio je nadležnom tijelu godišnje izvješće organizatora volontiranja za 2013. godinu. Iz izvješća proizlazi da je tijekom 2013. godine u aktivnostima nadbiskupijskog Caritasa sudjelovalo 276 volontera koji su korisnicima Caritasa darovali 20.763 volonterska sata čija se ekonomska vrijednost procjenjuje na 622.890,00 kuna.

Od ukupnog broja volontera njih 216 su žene a 60 muškarci. Po starosnoj zastupljenosti čak 194 volontera su u dobi između 19 i 40 godina dok njih 75 ima više od 41 godine života. 265 volontera bili državljani Republike Hrvatske dok ih je 11 došlo iz inozemstva.

Prema službenim podatcima Ministarstva socijalne politike i mladih (MSPM) za 2012. godinu Caritas Zagrebačke nadbiskupije po broju volontera i broju volonterskih sati ubraja se među 10 najvećih organizatora volontiranja u Republici Hrvatskoj. Godine 2012. u evidenciji MSPM bilo je evidentirano 446 organizatora volontiranja.

Navedeni podatci bili bi još i bolji kada bi se njima pribrojili volonteri i broj volonterskih sati župnih caritasa na području Zagrebačke nadbiskupije u sklopu kojih postoji 108 aktivnih odbora župnih caritasa u čiji je rad uključeno 850 volontera koji se različitim oblicima pomoći brinu za više od 3000 socijalno ugroženih obitelji.

 

Poveznica na vijest na Caritasovim mrežnim stranicama:

ZAGREBAČKI CARITAS MEĐU 1O NAJVEĆIH ORGANIZATORA VOLONTIRANJA U HRVATSKOJ

http://www.czn.hr/Vijesti/CijelaVijest.aspx?VijestID=1047