Veliki koncert KUD-a ”Lovro Ježek”

KUD Lovro Ježek Marija Bistrica ove godine slavi 35 godina postojanja i 115 godina kontinuiteta limene glazbe.

Tim povodom u subotu je u Domu kulture u Mariji Bistrici održan veliki koncert KUD-a,na kojem su nastupili pjevački zbor, tamburaška sekcija i folklorna sekcija za ovu priliku sastavljena od aktivnih sadašnjih, ali i bivših članova, koji su obilježili rad KUD-a. Na koncertu su dodjeljene i plakete i zahvalnice zaslužnim aktivnim i bivšim članovima, te podupirateljima KUD-a.
Limena glazba svoj će koncert održati u subotu 27. lipnja u Hudekovoj bašči.