Usprkos krizi radovi se nastavljaju

U četvrtak 31. ožujka 2011. godine održana je Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Na početku sjednice načelnik Stjepan Muhek podnio je izvješće, u kojem se osvrnuo na izvršenje proračuna Općine za 2010. godinu. Napomenuo je kako je promjena porezne politike od 1. srpnja prošle godine uzrokovala smanjenje ionako skromnih sredstava koja se vračaju u jedinice lokalne samouprave, dok se s druge strane obveze koje lokalna samouprava mora izvršavati stalno povećavaju.

U 2010. godini od planiranih 12.833.000,00 kuna prihodovano je 11.888.584,88 kina što iznosi 92,6 % od planiranog. Najveći izvor prihoda Općine Marija Bistrica su porezi i prirezi na dohodak, a oni su u 2010. smanjeni za 343.000,00 kuna u odnosu na 2009. godinu, kao izravna posljedica gubitka radnih mjesta i promjene porezne politike u srpnju prošle godine. Najveći podbačaj prihoda ostvaren je u segmentu pomoći u proračunu s razine države, županije i fondova kao i prihodi po posebnim propisima u koje između ostalog ulaze komunalna naknada, uplate građana za asfaltiranje, vode, grobna naknada i sl.

Rashodi su u prošloj godini ostvareni sa 93,9 %. Unatoč svemu, načelnik napominje da ni u jednom trenutku nije došlo u pitanje normalno funkcioniranje Općine, koje i u ovom trenutku teče normalno, iako se nastavlja trend smanjenja prihoda od poreza. Što se pak tiče trenutne situacije načelnik napominje da je od početka godine potpisano nekoliko ugovora o financiranju, odnosno sufinanciranju radova u 2011. godini, od kojih je najznačajniji ugovor o s Hrvatskim vodama u visini 4.263.000,00 kuna za radove na odvodnji u narednom periodu, Potpisan je i nastavak ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezan za javnu rasvjetu u kojem Fond sudjeluje se 220.00,00 kuna, kao i ugovor sa Ministarstvom kulture u iznosu od 100.000,00 kuna odobrenim za sanaciju Doma kulture.

Kako je ova godina počela sa smanjenjem prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine, načelnik Muhek napominje kako je za očekivati da će se taj trend i nastaviti, bez obzira na uvjeravanja s vrha u izlazak iz recesije i gospodarski oporavak. No, bez obzira na krizu i ove će godine u Općini Marija Bistrica biti značajnih radova na komunalnoj infrastrukturi, a biti će i novih projekata, od kojih načelnik izdvaja Idejni i glavni projekt kolektorske mreže u dužini od 22 km, kojeg financiraju Hrvatske vode.

Na sjednici je prihvaćen između ostalog i Plan javne nabave roba, radova i usluga u  2011. godini, a vijećnicima je prezentirana i situacija vezana uz dugovanje prema Općini, koja iz raznih naslova iznose čak 2,5 milijuna kuna, a neka se vuku i više od desetak godina. Zaključeno je da se upotrijebe sve mogućnosti naplate, a što je nemoguće naplatiti da se otpiše.