USKRSNA ČESTITKA REKTRORA SVETIŠTA MBB: ”Bog nas po svome Uskrsnuću dovršava”

U obredima Velikog petka postoji jedan zanimljiv liturgijski detalj, kada svećenik postupno razotkriva križ, koji je zaogrnut jednim posebnim velom. I u tom postupnom razotkrivanju križa kao da se želi otkriti prava slika Boga. Kakav je to naš Bog u kojega vjerujemo i čiji blagdan Uskrsnuća danas slavimo. U ovoj Uskrsnoj čestitci želio bih s vama o tome razmišljati.

Vazmeno trodnevlje kao da nam otkriva četiri slike kakav je naš Bog u kojeg vjerujemo. Prva slika: Bog je onaj koji uzima na sebe naše patnje. Čitamo u knjizi proroka Izaije ove riječi: ”On je naše bolesti ponio, naše boli na se uzeo. Onoga trenutka kada je Isus prihvatio križ, u tom križu kao da je prihvatio patnju bolest, ranjenost svakog čovjeka, čitavog čovječanstva. I kada je uzeo taj križ na svoja ramena, kado da je Gospodin preuzeo i sve naše patnje i boli na sebe.

Druga slika koju nam donosi ovo Vazmeno trodnevlje o Bogu, jest da je naš Bog onaj koji prašta. Sjetimo se samo one scene na kalvariji, kada je Isus razapet, a s desne strne mu se obraća razbojnik koji se kaje, a Isus mu odgovara: ”Još danas bit ćeš sa mnom u raju”. Tradicija Crkve ovog razbojnika naziva svetim Dizmom, a sveti Augustin će za njega reći: ”Čitav živo je krao i na kraju je raj ukrao.” Da, evo moguće je ukrasti raj, ali na koji način? Pa uz pomoć Božjeg milosrđa, uz pomoć Božjeg praštanja, onda kada se pokajem, onda kada sam pred Bogom iskren, kada sam pred Bogom malen.

Treća slika koju nam donosi ova svetkovina Uskrsa, a koja nam pokazuje kakav je Bog jest ta da je Bog onaj koji izgrađuje i želi zajednicu. Upravo na križu Isus je pogledao svoju ljubljenu majku i rekao: ”Majko evo ti sina”, a onda je ljubljenim učeniku Ivanu rekao: ”Sinko, evo ti majke”. Čovjek ne može živjeti sam, potrebna mu je zajednica, potrebni su mu odnosi, potreban mu je dar komunikacije, dar podjele. I zbog toga Bog želi pomoći čovjeku dobrih zajedničkih odnosa i stvaranju zdrave zajednice.

I na kraju posljednja Isusova riječ prije nego je izdahnuo bila je: ”Dovršeno je!”. Što to znači: E to znači da je Bog u svojoj ljubavi prema čovjeku došao do vrhunca, do vrha. Preko onoga što je Isusu učinio za nas, ne može se ići. Iz toga razloga Isus je na križu svojom žrtvom dovršio svakoga od nas. Stoga će poznati teolog Karl Rahner ovako moliti: ”Dovrši i mene Gospodine Isuse Kriste.”

U današnjem blagdanu i svetkovini Kristova Uskrsnuća, želimo nekako Bogu zahvaliti što je on onaj koji na sebe uzima naše patnje, želimo Bogu zahvaliti da je Bog onaj koji nam uvijek prašta, koji je milosrdan, želimo Bogu zahvaliti za dar zajednice koju nam je dao, a osobito Crkve. I na kraju želimo Bogu zahvaliti, što nas on po svome Uskrsnuću dovršava, usavršava, što zapravo jedino uz njegovu milost možemo biti bolji i drugačiji.

Sretan vam Uskrs i Bog vas blagoslovio.

preč. Domagoj Matošević