Uskoro radovi na pritoku potoka Bistrica u Mariji Bistrici

Hrvatske vode 3. ožujka počet će sa radovima na pritoku potoka Bistrica u Mariji Bistrici, pa ovim putem obavještavaju vlasnike zemljišta, kako bi isti mogli osigurati svoje međe. Radovi će se izvoditi na katastarskim česticama: 630 i dio čestice 677/2 katastarske općine Marija Bistrica i na čestici 4102 katastarske općine Laz Bistrički. Riječ je o radovima iz programa radova na branjenom području Malog sliva Krapina-Sutla.