Upute za prijave na susrete s papom Benediktom XVI.

Za vrijeme pohoda pape Benedikta Hrvatskoj 4. i 5. lipnja predviđena su četiri različita susreta sa Svetim Ocem. Za svaki susret potrebna je ulaznica, bez koje se ne može ući u prostor susreta.

Za susret u Hrvatskom narodnom kazalištu nema prijava, već su predstavnici pojedinih institucija i skupina izabrani po određenom ključu kojega je odredila HBK.

Za molitveno bdjenje sa Svetim Ocem 4. lipnja na Trgu bana Josipa Jelačića prijavljuju se isključivo mladi (srednjoškolci, studenti i radnička mladež). Ne preporučuje se dolazak krizmanika i odraslih osoba.

Svi zainteresirani mladi trebaju se prijaviti u svojim župama. Svaka župa ima svoga predstavnika, izabranog od župnika i kod njega se nalazi obrazac za e-prijavu (program koji je korišten za prijave sudionika Nacionalnog susreta mladih u Zadru). Na nekim manjim župama, prijave se organiziraju na razini dekanata. Župe će popis mladih dostaviti (nad)biskupijskom povjereniku za mlade koji će ih u e-obrascu proslijediti Uredu za mlade HBK i Odboru Zagrebačke nadbiskupije za doček Svetog Oca (u daljnjem tekstu: Odbor). Kontakti svih (nad)biskupijskih povjerenika za mlade nalaze se na web stranici: www.pastoralmladih.hr/papa. Prijave mladih treba dostaviti Odboru do 3. svibnja.

Za misno slavlje na hipodromu u nedjelju 5. lipnja hodočasnici se prijavljuju isključivo u svojim župama i pastoralnim središtima. Informacije o broju hodočasnika moraju se dostaviti Odboru do 14. svibnja. Zajedno s ulaznicama župnicima će biti dostavljana karta s pravcima ulaska u Zagreb te lokacije na kojima će se parkirati autobusi, vrijeme potrebno za dolazak na Trg, odnosno hipodrom i ulice kojima se stiže na predviđene lokacije. Iste informacije bit će postavljene i na mrežnoj stranici www.papa.hr. Preporučuje se da se članovi vjerničkih pokreta i udruga također prijavljuju preko župa. (ika / gk)

Praktične napomene i upute za hodočasnike

Hodočasnicima se preporuča pravovremeni dolazak u Zagreb, i to do 18 sati 4. lipnja na prostor Trga bana J. Jelačića, odnosno do 8 sati dana 5. lipnja na prostor zagrebačkog hipodroma, kako bi vjernici mogli biti pravovremeno pregledani i smješteni na mjesta određena ulaznicama, a hodogram dolazaka autobusa sa vjernicima će biti izrađen u suradnji crkvenog odbora za doček Svetog Oca i policije.

Zabranjeno je unošenje: vatrenog oružja, noževa, predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda, alkoholnih pića, kišobrana, staklenih boca. Ne preporuča se nošenje nepotrebne količine novca ili drugih predmeta velike vrijednosti zbog mogućih krađa.

Na prostor Trga i hipodroma nije dopušten unos transparenata, a dopušten je unos natpisa župa, dok će zastave biti smještene na unaprijed određena mjesta.

Na Trgu i na hipodromu treba surađivati s redarima i policajcima te postupati po uputama redara koji će imati sve informacije o potrebama vjernika (hitna liječnička pomoć, prehrana, način razlaza, vatrogasni put, higijenske potrebe i sl.).

U Zagreb ne treba kretati osobnim vozilima, već koristiti organizirani prijevoz. Za organizirani dolazak treba se točno pridržavati uputa dobivenih od Odbora za doček Svetog Oca (glede pravca dolaska u Zagreb, mjesta parkiranja, načina ulaska, zadržavanja i izlaska s mjesta okupljanja). Za vrijeme pozdravljanja Svetog Oca zabranjeno je bacanje cvijeća i drugih predmeta.

Prijave i akreditacije svećenika, redovnika i redovnica

Sigurnosna procedura zahtijeva da i svi svećenici koji koncelebriraju u misnom slavlju na hipodromu i svi sudionici molitvenog susreta u katedrali imaju akreditacije, stoga će dijecezanski svećenici dobiti informacije o načinu prijave u svojim (nad)biskupskim ordinarijatima. Redovnici i redovnice informacije će dobiti preko svojih provincijalnih uprava.

Prijave svećenika, redovnika i redovnica, svećeničkih i redovničkih kandidata i kandidatica traju do 10. svibnja. Popunjeni formulari šalju se na email adresu papa@zg-nadbiskupija.hr.

Svećenici za koncelebraciju na hipodromu donose albu i štolu bijele boje. Na susretu u katedrali mogu sudjelovati samo i isključivo svećenici, redovnici i redovnice, bogoslovi, sjemeništarci te redovnički kandidati i kandidatice. Na molitveni susret u katedrali, dijecezanski svećenici i bogoslovi dolaze obučeni u reverende, a redovnici i redovnički kandidati u redovničke habite.

Na misnom slavlju na hipodromu bit će blagoslovljeni kameni temeljci za nove župne crkve. Pozivaju se svi župnici i upravitelji župa kojima predstoji gradnja novih župnih crkava, da obrađeni kamen temeljac veličine 20x20x40 cm s upisanim nazivom crkve i mjesta, dostave do 25. svibnja u tajništvo Odbora.