U Općini Marija Bistrica prema popisu stanovništva 414 stanovnika manje nego 2011.

Prema objavljenim rezultatima popisa stanovništva 2021. godine, na području Marije Bistrice bilo je 5562 stanovnika, što je 414 stanovnika manje nego 2011. godine. Po naseljima najviše je stanovnika u Mariji Bistrici – 1048, slijedi Podgorje Bistričko sa 851, pa Laz Bistrički sa 744, Selnica sa 597 i Tugonica sa 517 stanovnika. Globočec ima 480, Hum Bistrički 429, Podgrađe 307, Poljanica Bistrička 291, Laz Stubički 221, a Sušobreg Bistrički 77 stanovnika. U Općini Marija Bistrica prema popisu ima 1754 kućanstva, te 3121 stambenih jedinica, od čega 2465 za stalno stanovanje. U KZŽ-i u trenutku popisa bilo je 120.942 stanovnika, što je 11.950 stanovnika manje nego 2011. godine.