U nedjelju počinje ljetno računanje vremena

U nedjelju 31. ožujka, u dva sata poslije ponoći, prestaje zimsko računanje vremena i pomicanjem kazaljke za jedan sat unaprijed počinje ljetno. Tada prestaje i obveza vožnje s dnevnim ili kratkim svjetlima danju. Dok vozači automobila sami smiju procijeniti hoće li ljeti po danu paliti dnevna ili kratka svjetla ili ne, vozači dvokotača to moraju obavezno učiniti, jer Zakon o sigurnosti prometa na cestama nalaže da na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine. Vozač koji ne ispoštuje ovu odredbu, može očekivati 300 kuna kazne.