U Nacionalnom svetištu u Karlovcu predstavljen film Glavu dole ruke na leđa