U Mariji Bistrici predstavljena nova čistilica

Načelnik Milički: ”Prezadovoljni smo s novom prinovom”

Danas je u Mariji Bistrici održana primopredaja ključeva Cestovne čistilice, multifunkcionalnog vozila koje je nabavila Općina Marija Bistrica za održavanje cesta i javnih površina na području cijele općine. Načelniku Marije Bistrice Josipu Miličkom ključeve vozila marke Kärcher je predao direktor tvrtke Techno Win Stjepan Marcetić. Cijena vozila je 81.000,00 eura, a Općina se javila na Natječaj Ministarstva graditeljstva za unaprijeđenje komunalne opreme i infrastrukture, te je ostvarila sufinanciranje u iznosu od 22.400,00 eura. Kako je rekao načelnik Milički namjera je ovim vozilom čistiti sve javne površine u Mariji Bistrici, trgove, Crkvu na otvorenom, kalvariju, općinska groblja koja su popločena i nogostupe po naseljima. ”Sipina nakon zimske službe nam predstavlja problem, a sada možemo i tu sipinu kupiti, ili ju na našim nerazvrstanim cestama prebaciti na bankinu. Sam stroj ima i nadogradnju za zimsku službu, sprijeda ralicu i straga posipać, pa ćemo moći čistiti od snijega i nogostupe i javne površine. Ovo je zaista multifunkcionalni stoj, koji ima mogućnost upotrebe još razno raznih dodataka, koje ćemo po potrebi i koristiti.” rekao je načelnik i dodao da je trenutno veliki problem sa djelatnicima, koji su to do sada radili ručno. ”Na javnim radovima gotovo da više ne možemo dobiti nikoga. Jedan čistač i jedna metla ne mogu ni na koji način konkurirati ovom stroju, tako da smo prezadovoljni sa ovom novom prinovom u našoj općini” – zaključio je načelnik Milički. Uz primopredaju ključeva za vozilo, koje će nakon registracije već do kraja tjedna biti u punom pogonu, održana je i prezentacija rada za djelatnike Komunalnog poduzeća općine ”Lijepa Bistrica”, koji će sa njim rukovati. Prezentaciji i primopredaji su prisustvovali i predsjednik Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica Teodor Švaljek i direktor Komunalnog poduzeća ”Lijepa Bistrica” Tomislav Šimunić, koji su također iskazali zadovoljstvo nabavkom ovog vozila.