U Konjščini se održava ponovna javna rasprava druge izmjene i dopune PPU

U Konjščini se održava ponovna javna rasprava prijedloga druge izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine. Javna rasprava trajat će od 9. do 17. srpnja, i u tom vremenu svi zainteresirani mogu dostavljati svoje nove prijedloge i primjedbe, koji se trebaju odnositi samo na dijelove prostornog plana koji su izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog. Mišljenja se dostavljaju u općinu Konjščina. Održat će se i ponovno javno izlaganje Prostornog plana, koje je zakazano 14. srpnja u 17 sati u Domu kulture u Konjščini.