U Konjšćini primopredaja vlasti

U prostorijama Općine Konjščina izvršena je primopredaja vlasti između dosadašnjeg Općinskog načelnika Stjepana Curiša i novoizabranog načelnika Mirka Krznara.

Primopredaja je prošla u prijateljskom ozračju, a u izvješću dosadašnjeg načelnika pobrojani su svi projekti koji su planirani, zatim započeti projekti, koji nisu do dana primopredaje završeni sa prijedlogom mjera i aktivnosti za njihovu realizaciju, te naznačene druge planirane, a nedovršene aktivnosti.

Zaključeno je kako se svi započeti projekti, kao i ostale aktivnosti nastavljaju prema utvrđenim planovima i programima Općine Konjščina, odnosno sklopljenim ugovorima s izvođačima.