Statistički podaci za Župu Uznesenja BDM Marija Bistrica

Objavljeni su statistički podaci za Župu Uznesenja BDM Marija Bistrica. U 2020. godini ukupno je kršteno 61-dno dijete, 22 dječaka i 39 djevojčice, od čega 44 iz župe i 17 iz drugih župa. Vjenčana je ukupno 25 parova, od čega 11 iz drugih župa. Umrlih je bilo 60, od čega 57 iz župe, koja sada broji 4370 župljana. U 2020. godini bilježimo i 40 prvopričesnika i 46 krizmanika. U odnosu na 2019. godinu kršteno je 8-oro djece manje ukupno i troje djece više iz župe Marija Bistrica, a sakrament vjenčanja sklopilo je 12 parova manje ukupno i 6 parova manje iz župe. Umrlih je 11 manje ukupno i 8 manje iz župe.