Statistički podaci za bistričku župu

Statistički podaciU novom broju župnog listića objavljeni su statistički podaci za župu Marija Bistrica. U 2016. godini ukupno je kršteno 56-oro djece, 28 dječaka i 28 djevojčica, od čega 36 iz župe i 20 iz drugih župa. Vjenčana je ukupno 46 parova, od čega 20 iz drugih župa. Umrlih je bilo 93, od čega 81 iz župe, koja sada broji 5179 župljana. U 2016. godini bilježimo i 46 prvopričesnika i 46 krizmanika. U odnosu na 2015. godinu kršteno je 20-oro djece manje ukupno i 16-oro djece manje iz župe Marija Bistrica, a sakrament vjenčanja sklopila su 4 para više ukupno i 6 parova više iz župe. Umrlih je jednak broj ukupno i 3 manje iz župe.