Slušanost RMB-a

rmb logoMETODOLOGIJA

Istraživački projekt koncipiran je ponajprije za potrebe medija, oglašivačkih agencija i oglašivača. Svako kvartalno ispitivanje slušanosti radiopostaja koncipirano je tako da može i najmanjim lokalnim radiopostajama osigurati pouzdane i vjerodostojne informacije o njihovoj popularnosti. Da bismo dobili što preciznije i pouzdanije rezultate, posebnu pozornost posvetiti smo uzorku i načinu korištenja istraživačkih metoda društvenih znanosti. Veličina kvartalnog uzorka: 16000 osoba iznad 12 godina. To je prema našem iskustvu minimalna veličina uzorka ukoliko rezultate želimo promatrati po svim županijama i njihovim najvećim gradovima. Vrsta uzorka: Riječ je o proporcionalno stratificiranom reprezentativnom uzorku, a to znači da je broj ispitanika u svakom mjestu odnosno županiji proporcionalan njihovu broju stanovnika. Našim uzorkom obuhvaćeno je 90 naselja diljem Hrvatske u omjeru 60:40 u korist urbanih nad seoskim. I sociodemografska struktura uzorka ispitanika vjerno reprezentira populaciju prema spolu, dobi, obrazovanju i radnom statusu. Metode: telefonska anketa uz pomoć računala (CATI metoda), kojom biramo brojeve fiksne i mobilne telefonije u omjeru 55:45 i terensko intervjuiranje uz pomoć prijenosnih računala (CAPI metoda). Nešto više od trećine ispitanika (5600) anketirano je na terenu – ‘face to face’. Među njima je, dakako, najviše zaposlenih u dobi od 30-50 godina te mladih jer je s njima putem telefona, pa čak i mobilnog, izuzetno teško uspostaviti kontakt i privoliti ih na intervjuiranje.

Za marketinške potrebe među najvažnijim pokazateljima su parametri: rating (RTG) i doseg (Reach).

Rating -RTG (postotak prosječnog dnevnog slušateljstva)

“Prosječan” broj je zbroj redovitih i povremenih konzumenata podijeljen s brojem dana i odnosi se na veličinu dnevnog auditorija. Kod izračunjavanja apsolutnih vrijednosti rejtinga, dakle konkretnog broja slušatelja koji prate program svake pojedine radiopostaje, za osnovni skup uzima se broj stanovnika područja koje se obuhvatilo istraživanjem. U našim ispitivajima to su svi stanovnici stariji od 12 godina. S obzirom na to da većina slušatelja nije orijentirana isključivo na praćenje programa jedne radiopostaje tijekom dana ili tjedna, zbroj rejtinga svih radiopostaja ne može biti 100 posto. Kada bi svi slušatelji radija bili orijentirani isključivo na jednu radijsku postaju, onda bi suma dnevnih prosječnih rejtinga iznosila 100 posto.)

Doseg ili reach (prosječan tjedni doseg slušateljstva)

Parametar ‘doseg’ pokazuje koliko je ukupno slušatelja tijekom ispitivanog razdoblja slušalo, pa makar samo jednom, ali ne kraće od 15 minuta, radijske sadržaje određene postaje tijekom istraživačkog perioda.

Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevnibroj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 76,68 94402 108364
2. RADIO STUBICA 50,62 62329 71154
3. RADIO ZABOK 45,82 56414 69261
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 25,16 30982 49021
5. NARODNI RADIO 7,62 9384 19091
6. RADIO ZLATAR 7,17 8833 12994
7. RADIO MARIJA BISTRICA 6,76 8328 12845
8. ANTENA ZAGREB 6,17 7600 14161
9. Z FM 6,00 7393 15930
10. OTVORENI RADIO 5,00 6159 8288
11. RADIO MARTIN 4,64 5714 15581
12. HR 1 4,29 5278 11949
13. HR 2 3,68 4529 11260
14. RADIO SAMOBOR 2,62 3230 8826
15. HR. KATOLIČKI RADIO 1,10 1354 4661
16. HR-SLJEME 1,10 1350 2754
17. HR 3 0,05 57 317
18. RADIO 101 0,04 45 159

cijelo istraživanje

RADIO MARIJA BISTRICA SLUŠANOST DE FACTO 2016.