Skupština Teniskog kluba Marija Bistrica

U subotu 25. svibnja je održana redovna izvještajna skupština Teniskog kluba ”Marija Bistrica”. Jednoglasno su prihvaćena izvješća o radu kluba u prošloj, kao i planovi za 2020. godinu. U prošloj godini TK ”Marija Bistrica” imao je 30-tak odraslih članova, a kroz školu tenisa prošlo je i 40-tak djece, te je na taj način nastavljena višegodišnja praksa osiguravanja terena i trenera za najmlađe. Riječ je o rekreativnom klubu, sa brojnim međusobnim natjecanjima i turnirima, a sudjelovao se i na ekipnom prvenstvu županije. Plan za ovu godinu donijet je već prošle godine, a kao i onaj za 2020. sadrži redovne aktivnosti i natjecanja, kao i nabavku potrebne opreme, prema potrebi i dotrajalosti.