Skupština KUD-a Lovro Ježek

U subotu 9. veljače, održana je skupština KUD-a ''Lovro Ježek'' Marija Bistrica. Jednoglasno su prihvaćena izvješća o radu društva u prošloj godini, kao i planovi za ovu. Sve sekcije KUD-a u 2012. godini ukupno su imale 38 nastupa. Limena glazba KUD-a i prošle je godine imala nekoliko zapaženih nastupa od kojih vrijedi izdvojiti Sudjelovanje na Smotri puhačkih orkestara KZŽ, Koncert u Hudekovoj Bašći, koncert na 12.postaji Križnog puta te Božićni koncert. Kulturnu baštinu prezentirala je i folklorna sekcija Značajniji nastupi  bili su u Kostreni na Festivalu folklornih koreografa, u Krapini na Smotri folklora KZŽ, na 26. Susretima folklora u Mariji Bistrici, te na Božićnom koncertu. Cicibani su najmlađa postava folklora, a broje 80 mladih članova podijeljenih u tri dobne skupine, koji sa voljom i dječjim entuzijazmom rade i vježbaju. Prošle godine sve skupine imale su niz zapaženih nastupa. Posebno treba istaknuti dječji godišnji koncert piccollo mezzo grande. Uz vodstvo Roberta Mihovilića tamburaška sekcija iskazuju stalni napredak. Ova sekcija je značajno pomlađena, a nastupa uz folklornu sekciju, uz poneki samostalni nastup. Na skupštini su po prvi puta dodijeljene nedavno ustanovljene Povelja ''Branko Jirasek'' i Pohvalnica ''Mladen Cipriš''. Povelja ''Branko Jirasek'' nosi ime po dugogodišnjem voditelju limene glazbe, a pohvalnica ''Mladen Cipriš'' po mladom članu limene glazbe i folklorne sekcije, koji je u svom kratkom stažu u KUD-u, ostavio duboki trag, a prekinula ga je teška bolest, od koje je preminuo. KUD je roditeljima Cipriš poklonio portret Mladena Cipriša a Damiru Jiraseku, sinu Branka Jiraseka portret njegovog oca. Povelju ''Branko Jirasek'' dobili su legendarni Rudolf Mahmet, koji je u tamburaškoj glazbi više od 70 godina, te Općina Marija Bistrica, dok su pohvalnice ''Mladen Cipriš'' dobili vrijedni i dugogodišnji članovi KUD-a ''Lovro Ježek'' Branko Mikša, Ivica Micak i Mirjana Micak, koja je i voditeljica folklornog pomlatka. 
 

Skupština KUD-a Lovro Ježek

Kulturno umjetničko društvo ''Lovro Ježek'' Marija Bistrica održalo je 29. siječnja redovnu godišnju skupštinu na kojoj je analiziran rad društva u 2010. godini. U bistričkom KUD-u posebno su ponosni na Limenu glazbu, koja prošle godine nije izborila nastup na državnoj smotri, kao prethodnih godina, ali je zabilježila niz odličnih nastupa, od kojih vrijedi izdvojiti koncert u Hudekovoj Bašći i Božićni koncert.

Pomladak limene glazbe integriran je u veliku formaciju, a glazba očekuje kroz koje vrijeme i priljev mladih školovanih muzičara iz glazbene škole. Nastupala je i folklorna sekcija, od trećeg mjeseca uz novog voditelja Alena Šuškovića, uz kojega je primjetan porast kvalitete, ali i mali problem sa osipanjem članova. No, tu je i pomladak koji djeluje već treću godinu, a tek djelomično je spreman za prelazak u prvu skupinu. Poseban ponos su pak tzv. cicibani, tj. najmlađa postava folklora, koja broji 40-tak male djece. Uz folkloraše tu su i tamburaške sekcije, starija i mlađa, kao i ženski vokalni zbor pod vodstvom prof. Miroslava Hriberskog.

I prošle godine uspješno je organiziran 24. susret folklora u Mariji Bistrici, a pored nastupa i prošla je godina donijela određenu nabavu opreme, a u planovima za 2011. godinu ističe se realizacija petogodišnjeg plana obnove instrumentarija za limenu glazbu, gdje nedostaje još nekoliko instrumenata, te priprema na veliki financijski zahvat obnove narodnih nošnji te kompletiranje razglasa. Naravno i u 2011. godini sve sekcije KUD-a ''Lovro Ježek'' očekuju brojni nastupi.