Skupština KUD-a ”Laz”

U subotu (13.04.2013.) je u prostorijama Područne škole Laz, OŠ Marija Bistrica, održana redovna skupština KUD-a ''Laz''. Predsjednica KUD-a Ružica Kušt podnijela je izvješće o radu u prošloj godini. KUD ''Laz'' djeluje u 4 kategorije, folklorna skupina, zbor, tamburaši i mali folkloraši. U prošloj godini sve sekcije su ukupno odradile 15 nastupa, a posebno valja istaknuti turneju po Francuskoj, od 12. do 21. listopada, kada je KUD ''Laz'' predstavljao KZŽ-u i Hrvatsku na Danima hrvatske kulture u Francuskoj, u Departmanu L'aisne.  Najveći projekt KUD-a ''Laz'' je organizacija manifestacije ''Dani folklora'', koja je prole godine trajala tri dana, a organizirani su susret folklora, susret tamburaša i zborova te dan dječjeg stvaralaštva. Uz to organiziran je i turnir u malom nogometu. Pred nastupa, valja napomenuti da su u 2012. godini kupljena su dva brača, zatim muške i ženske nošnje Zagorja, 10 kompleta ženskih nošnji Ražanca i domaće platno. No, kao najveći uspjeh u prošloj godini istaknuta je činjenica da se KUD-u priključilo još petero djece u dobi od 4 do 9 godina.

Skupština KUD-a Laz

U subotu (24.03.2012.) je održana redovna izvještajna skupština KUD-a ''Laz''. Iz izvješća o radu KUD-a u 2011. godini izdvajamo 13 gostovanja diljem Zagorja i Hrvatske te organizaciju četverodnevne manifestacije Dani folklora na Lazu. Oni su prošle godine prošireni i organizacijom prvog malonogometnog turnira na Lazu, a ponudili su tradicionalno i dan dječjeg stvaralaštva, smotru folklora, nastup zborova i zabavnu večer uz ''Gazde''. Također proširena je i suradnja sa DVD-om Laz, pa je organizirana i vatrogasna vježba. KUD ''Laz'' djeluje u 4 sekcije: folklor, mali folklor, zbor i tamburaši, a prošle godine KUD-u se priključilo petero djece od 4 do 9 godina i nekoliko odraslih muških članova, koji su još uvijek u manjini. Omasovljavanje KUD-a u planu je i za ovu godinu, a najavljeno je i priključenje nekoliko folkloraša iz Adamovca. U planu su i brojni nastupi, a kao najvažniji ove godine izdvaja se nastup na Danima hrvatske kulture u Francuskoj, od 8. do 18. listopada. Također u planu je i ponovna organizacija manifestacije ''Dani folklora i sporta'', kao i izdavanje nosača zvuka ženske vokalne grupe i zbora. Skupštinu KUD-a ''Laz'' pozdravili su župnik župe Sv. Andrija i Sv. Matej Laz, vlč. Ivan Jakopović, predsjednici DVD-a Laz i Sveti Matej Franjo Kušt i Ivan Bigec, te predstavnici prijateljskog KUD-a ''Donja Stubica''. 

 

Skupština KUD-a Laz

U subotu 19. veljače održana je redovna izborna skupština Kulturno umjetničkog društva Laz.

Na skupštini je analiziran rad u 2010. godini ovog mladog društva, koje djeluje kroz folklornu i malu folklornu sekciju, zbor i tamburaše. Odrađena su čak 23 nastupa, diljem Lijepe naše, od 4 županijske smotre, a vrlo uspješno organizirana je još jedna manifestacija Dani folklora na Lazu, krajem srpnja i početkom kolovoza, koja je trajala 5 dana. Također, tu je i redoviti Božićni koncert u Mariji Bistrici. KUD trenutno broji 86 članova, što aktivnih, što podupirajućih, a u planovima za 2011. godini ističe se omasovljavanje KUD-a novim, posebno mladim članovima te nabava nošnji i opreme. KUD Laz od samog je osnivanja nositelj kulturnog i društvenog života u mjestu, pa je tako otvorena i mala knjižnica na Lazu, a i dalje djeluje i glazbena škola za potrebe KUD-a.

Ova je skupština bila izbornog karaktera, no većih promjena nije bilo. Za predsjednicu ponovno je izabrana Ružica Kušt, dopredsjednik je Dragutin Gereci, tajnica Zinaida Kirin, blagajnica Kristina Šagud, a ostali članovi predsjedništva su Ivan Bertović, Zlatko Čukelj, Ivana MIkuš i Kristina Smetko. U Nadzorni odbor odabrani su kao predsjednik Stjepan Kušt, te članovi: Đurđa Ilijaš, Valent Čukelj, Zdenko Šagud i Ivan Gabud.

Skupštinu KUD-a Laz pozdravili su između ostalog načelnik Općine Marija Bistrica Stjepan Muhek, i sam podupirajući član, župnik na Lazu vlč. Ivan Jakopović, predstavnici KUD-ova ''Lovro Ježek'' Marija Bistrica i Donja Stubica, te dobrovoljnih vatrogasnih društava Laz, Sveti Matej i Tugonica-Podgrađe.