Skupština DVD-a Tugonica – Podgrađe

U subotu je održana 73. redovna izvještajna skupština DVD-a Tugonica-Podgrađe, koje djeluje u sklopu VZO Marija Bistrica. Jednoglasno su prihvaćena izvješća o radu za prošlu godinu, kao i plan rada i financijski plan za 2020. godinu. DVD Tugonica-Podgrađe trenutno broji 111 članova, od čega 9 članova vatrogasne mladeži i 14 članova djece od 6 do 12 godina. U 2018. godini požarnih intervencija nije bilo, u izvještaju je spomenuto tek jedno osiguranje kod spaljivanja granja i korova. Redovito su provođene sve preventivne aktivnosti, a članovi društva sudjelovali su i u javnoj vatrogasnoj vježbi kod Pilane Ciković u Lazu. Radilo se i na osposobljavanju, pa je tako čak 10 članova položilo za vatrogasca 1. klase, a nije izostao ni angažman na Danu otvorenih vrata u suradnji sa DVD-om Marija Bistrica. Ekipe muške i ženske djece od 6 do 12 godina i u 2018. godini zabilježile su brojne nastupe, a izdvajaju se prva mjesta muške djece u Pavlovcu Zabočkom i Ostrni. I prošla je godina donijela nastavak tradicionalne dislokacije u Zatonu, na kojoj je kroz 9 smjena, uz navalno vozilo sudjelovalo 9 članova društva, a pored njih i vatrogasci iz još nekih zagorskih društava kao i DVD-a Moravče. Kao i prijašnjih godina članovi društva sudjelovali su u raznim manifestacijama u organizaciji Svetišta MBB-e i Općine Marija Bistrica. Izdvajamo sudjelovanje na vatrogasnom hodočašću u Mariji Bistrici, proštenje povodom blagdana Svetog Florijana, sudjelovanje u procesijama na Cvjetnicu i na Tijelovo, u procesiji na Vinski Vrh pred Blagdan Majke Božje Bistričke, te stražu uz Isusov grob u Svetištu MBB-e u velikom tjednu. Vatrogasci DVD-a Tugonica-Podgrađe bili su aktivni kao osiguranje i organizacijska pripomoć kod manifestacija u organizaciji Općine Marija Bistrica, preciznije kod Bistričkog fašinka i kod Adventske noći lampiona, koja je održana, u sklopu velike manifestacije Advent u Mariji Bistrici, te kroz dežurstvo kod manifestacije Festival žudija, na uskrsni ponedjeljak i osiguranje kod Vozočašća konjskih zaprega u Mariju Bistricu. Ususret Uskrsu vatrogasci svih društava koja djeluju na području Općine Marija Bistrica, tradicionalno su izvršili akciju pranja ulica, u čemu su sudjelovali i članovi ovog društva. Tu su i već tradicionalna druženja sa bratskim društvom DVD Moravče, poput obilježavanja Martinja, a u izvješću se podsjeća kako je upravo prošle godine potpisana i povelja o bratimljenju sa DVD-om Kurilovec. Skupštinu su pozdravili načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički, rektor Svetišta MBB-e preč. Domagoj Matošević, zapovjednik VZ KZŽ-e Marijan Lovrenčić, zamjenik predsjednika VZO Marija Bistrica Stjepan Joć, te predstavnici brojnih prijateljskih društava. Izdvajamo DVD Tisno iz šibensko-kninske županije, DVD Orlovac iz karlovačke županije i po prvi puta DVD Lužani iz brodsko-posavske županije.