Skupina ”Šareni svijet” predstavom zabavila polaznike DV ”Pušlek”

U petak je u Dječjem vrtiću ”Pušlek” u Mariji Bistrici gostovala skupina ”Šareni svijet”, koja je sa svojim predstavama često u Mariji Bistrici, kako u vrtiću tako i sa predstavama za širu publiku. Ovoga puta predstava je odigrana na obje lokacije bistričkog vrtića, za dvije skupine u novom vrtiću i za tri skupine u starom i to prema važećim epidemiološkim mjerama. Osim zabave, koju Ivica Kolmar iz ”Šarenog svijeta” uvijek ponudi malim gledateljima, ova je predstava imala i poučni karakter, što se otkriva već u njenom naslovu: ”Gdje li raste zdrava hrana, usred polja ili stana?”. Ovaj puta u predstavi su uživala djeca i njihove odgojiteljice, no ”Šareni svijet” u Mariji Bistrici vrlo brzo će odigrati predstavu i za širu publiku. U sklopu ”Adventa u Mariji Bistrici” gostuje u nedjelju 5. prosinca na trgu u 12 sati sa predstavom ”Pripremite pisma sva dolazi nam Nikola”.