Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica: Proračun se dobro puni

U četvrtak 13. rujna održana je 20. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Prihvaćeno je Izvršenje proračuna Općine za prvih 6 mjeseci ove godine, koje u prihodovnoj strani iznosi 32,5, a u rashodovnoj strani 31,7 %. Iako smo u recesiji, u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine osnovni prihodi Općine nešto su veći. Osnovi prihodi veći su za 8,7 %. Porez na dohodak porastao je u odnosu na prvih šest prošlogodišnjih mjeseci za 9,7 % i iznosi 53,5 %. Porasli su i porezi na potrošnju i na tvrtku 5 %, a veći su i prihodi od komunalne naknade za 31 %, te za naplatu vode 13 % u odnosu na prvih šest lanjskih mjeseci. Na sjednici izvješće je podnio načelnik Općine Marija Bistrica, u kojem je istaknuo kako se i u prošlom periodu, uz redovne obaveze prema korisnicima proračuna, koje se uredno ispunjavaju, radilo na komunalnoj infrastrukturi, prometnoj infrastrukturi, javnoj rasvjeti, opskrbi vodom zbog problema suše itd.

Izvješće načelnika donosimo u cijelosti

1. komunalna infrastruktura
Završena je izgradnja Kolektora II u sklopu koje su odrađeni i neki radovi koji nisu bili predviđeni projektom, a koje nije imalo smisla ostaviti i ne odraditi, kao što je priključenje pojedinih objekata na sam sustav kanalizacije (škola, dječji vrtić, stambena zgrada, hotel, kao i prespajanje stare kanalizacije u Zagrebačkoj ulici).
    Za ove dodatne radove u Hrvatskim vodama osigurana su i dodatna sredstva u toku ljeta u visini od 347.478,61 kuna, tako da se taj projekt i financijski zatvorio, a ukupna investicija iznosi 2.253.344,55 kuna.
    Završen je i glavni vodoopskrbni cjevovod Stupa-vodosprema Cerine, sa spojem na Zagorski vodovod, gdje smo također odradili nešto više radova od onih predviđenih projektom, a odnose se na prespajanje priključaka sa starog cjevovoda na novi cjevovod na dijelu Zagrebačke ulice od Trga pape Ivana Pavla II do Osnovne škole. Financijska strana ove investicije iznosi cca 2.300.000,00 kuna.
    Istovremeno sa samom izgradnjom komunalne infrastrukture rade se i novi projekti u oba ova segmenta pa je u ovom trenutku u tijeku postupak koji je u fazi pred izdavanjem lokacijske dozvole za dva odvojka Kolektora i to u Ulici Kralja Tomislava spoj Kolektora II na Kolektor I u dužini od 485 m i spoj postojeće kanalizacije iz dijela Podgorja Bistričkog i Zagrebačke ulice na Kolektor II u dužini od 265 m.
    Osim ovoga na izdavanju lokacijske dozvole je i projekt zajedničke odvodnje Aglomeracije II u kojem se projektira cca 23 km glavnog i sekundarnog kanalizacijskog sustava na području naše Općine (Podgorje, Hum, Globočec, Tugonica, Podgrađe).

2. prometna infrastruktura
    Ove godine je krenuo i takozvani Beterment državne ceste D-29. Neću govoriti o brzini gradnje ali izvođači koji su dobili taj posao u 2011. godini izgleda nisu bili sposobni za to, ali poslovi su se dobivali očito po lošem zakonu o javnoj nabavi.
    Ja bi ovdje želio samo naglasiti da je sam projekt za nas i povoljniji nego što sam očekivao, jer su u njega ugrađene i naše želje pa čak više od očekivanog. Naime, isprojektirana je izgradnja nogostupa od škole na Lazu do Plasišća, ali i znatno dulji nogostup od Podgorja Bistričkog prema Lazu, autobusna ugibališta, oborinska kanalizacija, a dogovori koje smo tokom ljeta odradili sa Min. pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskim cestama rezultirali su asfaltiranjem lokalnog puta Kušti-Gabudi u dužini od cca 800 metara, kao alternative za lokalno stanovništvo kod zatvaranja prometa, ali i izgradnje cca 2.650 metara novog cjevovoda za buduću vodoopskrbnu mrežu, koji će se moći i ranije pustiti u funkciju.
    Što se tiće asfaltiranja naših lokalnih cesta i puteva, koje je ove godine izvodila firma TEGRA Čakovec, asfaltirano je 3.723 m, a vrijednost izvršenih radova je 909.152,27 kuna.

3. Javna rasvjeta.
    Tokom ove godine u potpunosti  je zamijenjena javna rasvjeta naselja Tugonica sa novim energetski učinkovitim rasvjetnim tijelima, a radovi na rekonstrukciji nastaviti će se i dalje.

4. Ostalo
    Završeni su postupci Izmjene PPU-a UPU-a i DPU-a, koje izmjene su stupile na snagu, čime smo prihvatili zahtjeve naših stanovnika, naravno u dijelu gdje je to bilo moguće.

    Počela je realizacija zajedničkog projekta Općine i ŽUC-a na izgradnji kanalizacije-nogostupa na Županijskoj cesti u dijelu Zagrebačke ulice do spoja na D-29.

    Kao što sam ranije napomenuo, ovo ljeto bilo je što se tiče mene vrlo aktivno i živo tako da u ovom trenutku mogu iznijeti stvari koje su se već dogodile u pripremnom dijelu, a koje će će biti realizirane do kraja godine.
U Hrvatskim vodama osigurana su sredstva za naše projekte i to:
    –  u vodopskrbi za izradu dubinskog zdenca na Lazu u iznosu od 550.000,00 kuna
    – u odvodnji za početak izgradnje glavnog kanalizacijskog kolektora MB-1  u iznosu od 1.800.000,00 kuna.

    U dogovoru s Hrvatskim vodama i Zagorskim vodovodom Općina je provela javnu nabavu za ova dva projekta, a kroz desetak dana potpisati će se i ugovori o financiranju s Hrvatskim vodama i to u 100% iznosu s time da Kolektor MB-1 ulazi u plan izgradnje i u 2013. godini.
    Istovremeno s već ranije spomenutim projektom vodospremnika, započelo je i projektiranje kompletne vodoopskrbe za naselja Laz i Globočec. Vrijednost ovih projekata kreće se u visini od 1.000.000,00 kuna, a sredstva osiguravaju Hrvatske vode preko Zagorskog vodovoda.

    Ono što još planiramo je u ovoj godini i izrada priključaka, odnosno prespajanje na novi cjevovod potrošača u Podgorju Bistričkom, kako bi se u potpunosti napustio stari cjevovod i stvorili daleko bolji uvjeti za vodoopskrbu, a ovdje moram reći ono što sam izostavio u prvom dijelu, a to je da smo u ovoj godini u potpunosti ranovirali i sanirali staru vodospremu Cerine koja je imala znatno oštećenje i značajne gubitke vode.

    Na kraju dijela o vodoopskrbi moram se osvrnuti na teško stanje uzrokovano dugotrajnom sušom koja je „presušila“ naše lokalne vodovode, ali i naš stari vodovod izgrađen 1932. godine.
    Kako bi ublažili situaciju i ljudimo koliko-toliko omogučili opskrbu vodom, već duži vremenski period, točnije od početka 7. mjeseca s jednom cisternom kapacitete 5.000 litara, a od 8 mjeseca i drugom cisternom kapaciteta 7.500 litara, koju  smo dobili na uporabu od DVD-a i Općine Sveti Križ Začretje, svakodnevno tokom cijelog dana odvozimo vodu na brojne lokacije unutar naše Općine.
    Dosadašnji trošak, koji će se do kraja godine još povećati, za Općinu trenutno iznositi preko 80.000,00 kuna. Kako bi se zbog poteškoća koje će se javiti tijekom zime stanje olakšalo, planiramo i nekoliko dodatnih intervencija na vodoopskrbnoj mreži, naravno tamo gdje je to moguće, ali na način da ono što će se odraditi bude na tragu konačnog rješenja.

    U planovima do kraja godine biti će još i nekoliko zahvata na groblju u Mariji Bistrici, zatim čišćenju i saniranju graba uz lokalne puteve, iako je to obaveza vlasnika zemljišta, a otpočet ćemo i razgovore oko otkupa zemljišta za novi dječji vrtić.
    Planova i želja je puno ali mogućnosti su druge, a ono što je prioritet ispred svih prioriteta je vodoopskrba Općine Marija Bistrica i tu nema alternative i kompromisa.
    Na kraju moram istaknuti da Općina posluje pozitivno, izvršava sve svoje obaveze i nije u financijskim dubiozama.

Načelnik Stjepan Muhek