Sjednica skupštine Turističke zajednice Općine Marija Bistrica

Jučer, 27.veljače je održana 5. Sjednica skupštine Turističke zajednice Općine Marija Bistrica. Na dnevnom redu su se našla izvješća za 2012. godinu: o radu i financijama, o radu direktora i Turističkog vijeća, kao i izvješće Nadzornog odbora. Prema osnovnim zadaćama postavljenima u 2012. godini, valja izdvojiti Unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda, izradu turističkih itinerera na Stepinčevom putu i marijanskim putovima, a u postupku je i izrada dokumentacije za galeriju radionicu u Parku skulptura. Tu je i suradnja s putničkim agencijama, a potiče se i stvaranje kvalitetnije turističke ponude, izrađen je program za upotpunjavanje sadržaja u Parku skulptura – igralište za djecu u stilu tradicijskih drvenih igračaka. TZ Općine Marija Bistrica glavni je organizator velikih manifestacija ''Ljeto u Mariji Bistrici'' i ''Advent u Mariji Bistrici'' i suorganizator kod brojnih drugih. U zaključku izvještaja o radu napominje se da je cijela godina označila mnogo rada, ali je i protekla u očekivanju povrata sredstava po natječajima programa IPA.