Sastanak čelništva Općine Marije Bistrice sa predsjednicima Mjesnih odbora

Mjesni odbori moraju funkcionirati

U Općini Marija Bistrica održan je sastanak načelnika Josipa Miličkog i predsjednika Općinskog vijeća Teodora Švaljeka sa predsjednicima i zamjenicima predsjednika Mjesnih odbora, koji djeluju na području Općine Marija Bistrica. Kako je napomenuo predsjednik Općinskog vijeća Teodor Švaljek, ovaj je sastanak sazvan iz razloga, što mjesni odbori uopće ne funkcioniraju. Švaljek je dodao da kao općinski vijećnik u prethodnim mandatima nije bio zadovoljan, jer su odluke donosila 2-3 čovjeka, pa je želja nove vlasti da se Mjesni odbori stave u funkciju. ''Do sada nismo bili upoznati sa zahtjevima Vijeća Mjesnih odbora na sjednicama Općinskog vijeća, kao ni o proteklim radovima. Od sada će svi komunalni poslovi ići preko Mjesnih odbora, jer općina ima preko 6000 stanovnika i samo Mjesni odbori mogu pravedno djelovati. Puno je problema i smatram da samo ako ustrojimo Mjesne odbore možemo dalje funkcionirati.'' napomenuo je Švaljek. Načelnik Josip Milički je napomenuo da se vidi želja za radom, a pokazatelj je odaziv svih predsjednika Mjesnih odbora. Predlaže da grupa građana putem jednog predstavnika iznosi svoje probleme. Načelnik je upoznao prisutne da svaki Mjesni odbor ove godine raspolaže sa 10.000 kuna i da će se u okviru tih sredstava a na prijedlog MO izvesti radovi na održavanju komunalne infrastrukture (šodranje, kopanje kanala, krpanje udarnih jama, košnja bankina i sl). Nadalje iznosi da je za ovu godinu veći dio sredstava utrošen, no u narednoj bi svaki MO trebao raspolagati sa 30.000 kuna, odnosno dogovorit će se raspodjela sredstava po nekom ključu (broj domaćinstava, površina i sl). Predsjednici Mjesnih odbora iznijeli su određene probleme u svojim naseljima i napomenuli kako ih do sada Općina nije kontaktirala, odnosno nije bilo komunikacije. Predsjednik Općinskog vijeća Teodor Švaljek napomenuo je da Općina bez Mjesnih odbora neće moći funkcionirati. ''Općinska vijeća u bivšem sazivu sazivana su svakih 90 dana i to nije funkcioniralo, nije se znalo tko su dužnici za vodu, komunalno ili tržni prostor. Više ne želimo tako raditi, želimo dijeliti informaciju i sve ono što je loše ćemo mijenjati''. napomenuo je Švaljek. Načelnik Milički zahvalio je prisutnima na odazivu, pozvao predsjednike Mjesnih odbora da razmisle i dostave zahtjeve za uređenje komunalne infrastrukture kako bi se utrošila sredstva namijenjena po Mjesnim odborima.

Problematika farme u Tugonici

Sastanku načelnika i predsjednika Općinskog vijeća Marije Bistrice sa čelnicima Mjesnih odbora, prisustvovala je i grupa građana iz Tugonice i okolice, koja se novoj vlasti požalila na probleme sa farmom u Tugonici, koja ponovno i sve jače širi nesnosan smrad. Milica Šimunec je u ime građana iznjela problematiku glede farmi u Tugonici u nekoliko točaka: 1. općinska cesta je u vlasništvu općine a građena jednim dijelom i s prikupljenim sredstvima građa, točnije 162.000,00 kuna od čega je vlasnik farme, gosp. Kušić sufinancirao 5.000,00 kuna a sada se ista uništava teškim strojevima i kamionima a po tome se ništa ne poduzima, 2. iz staje se vadi gnojnica koja se cijedi u potok koji je obrastao visokom travom i u kojem se skupljaju glodavci a Hrvatske vode ništa ne poduzimaju glede toga; 3. na državnoj cesti proširen je propust i postavljena je ograda da se zaštiti propust od skretanja teškim kamionima na općinsku cestu na kojoj stoji znak 5 ton, a na cestu se ulazi kamionima od 50 tona, dok s druge strane su Hrvatske ceste nisu odobrile postavljanje autobusne nadstrešnice; 4. najveći problem je u širenju smrada iz farmi u večernjim satima tako da se prozori ne mogu otvoriti, te je očito da se vlasnik ne pridržava propisa i stvara štetne emisije. Načelnik Josip Milički je napomenuo da je svjestan problema koji su nastali oko ove farme i da gosp. Kušić stvara nered, no očito ima dobru ekipu koja stoji iza njega. ''Najgore je u svemu tome što su do sad svi inspekcijski nalazi u redu i nemamo osnove za tužbu.'' napomenuo je načelnik i predložio da se pozove gosp. Kušić i jedan predstavnik grupe građana i da se pokuša sporazumno iznaći rješenje.