Šareni svijet u DV Pušlek

U Dječjem vrtiću Pušlek nastavili su sa praksom organizacije kazališnih predstava za djecu. Tako je u srijedu 28. listopada u vrtiću gostovalo Kazalište za djecu ”Šareni svijet”, sa predstavom ”Gdje li raste zdrava hrana usred polja ili stana”. Predstavu su odgledala djeca iz mlađe, srednje i starije skupine, kao i dvije grupe predškole. Djeca su se zabavila uz likove konjića, krave i papige koji su djeci pričali o zdravoj hrani uz pomoć piramide zdrave prehrane, pa je predstava uz zabavni imala i edukativni karakter.