Sanacija klizišta u Poljanici Bistričkoj

Ni Općina Marija Bistrica nije pošteđena brojnih klizišta, koja često ugrožavaju prometnice, ali sve češće i gospodarske i stambene objekte. Nedavno je tako uz financijsku potporu Općine i Krapinsko-zagorske županije sanirano klizište u Poljanici Bistričkoj i obnovljena kuća koja je djelomice stradala. U Poljanici postoji i još jedno opasno klizište koje ugrožava prometnicu i kuću, a za sanaciju će biti potrebno oko 130 tisuća kuna. U Općini se nadaju da će i ovdje moći računati na pomoć županije. Ovo su samo dva spomenuta opasna klizišta, a na području cijele Općine Marija Bistrica ima ih još šest, od kojih je posebno veliko i jedno u naselju Tugonici, selu Platužići, gdje su ozbiljno stradali gospodarski objekti.