Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Marija Bistrica

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA                                                            

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE MARIJA BISTRICA

 

Klasa: 013-03/09-01/2
Urbroj: 2113/02-09-4
Marija Bistrica, 27. studenog 2009. godine

    Na temelju članka 23. st. 1. t. 2. Zakona o izboru Predsjednika Republike Hrvatske (Narodne novine broj 22/92, 42/92-ispr., 71/97, 69/04, 99/04-ispr.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Marija Bistrica donosi

R J E Š E N J E

Za područje Općine Marija Bistrica određuju se slijedeća biračka mjesta:

1.)biračko mjesto broj 1. u: Marija Bistrici, Dom kulture, Zagrebačka bb, koja obuhvaća birače s prebivalištem u Kolodvorskoj ulici, Nova cesta, Ulica kralja Tomislava, Zagrebačka ulica, Šopćev prolaz, Trg pape Ivana Pavla II, Gajeva, Gornjoselska ulica i Stubička cesta

2.)Biračko mjesto broj 2. u: Marija Bistrici, termolakirnica Štagar, Stubička cesta 20, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Humu Bistričkom  od kbr. 1 do kbr. 220e.

3.)Biračko mjesto broj 3. u: Podgorju Bistričkom, Osnovna škola Marija Bistrica, Zagrebačka 15, koja obuhvaća birače sa prebivalištem u Podgorju Bistričkom od kbr. 1 do kbr. 390

4.)Biračko mjesto br. 4. u: Laz Bistričkom, zgrada Vatrogasnog doma, Laz Bistrički 182/A, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Lazu Bistričkom od kbr. 1 do kbr. 284 i Lazu Stubičkom od kbr. 1 do kbr. 81

5.)Biračko mjesto br. 5.u: Globočecu, Područna škola Globočec, koja obuhvaća birače s prebivalištem u Globočecu od kbr. 1 do kbr. 256

6.)Biračko mjesto br. 6. u: Poljanici Bistričkoj, Područna škola, koja obuhvaća birače s prebivalištem u Poljanici Bistričkoj od kbr. 1 do kbr. 297

7.)Biračko mjesto br.7. u: Sušobregu, kuća Jelečki Branka, Sušobreg 140, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Sušobregu od kbr. 97 do kbr. 140

8.)Biračko mjesto br. 8. u: Selnici, Vatrogasni dom, koja obuhvaća birače s prebivalištem u Selnici od kbr. 1 do kbr. 296

9.)Biračko mjesto br. 9. u: Tugonici, Vatrogasni dom Tugonica, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Tugonici kbr. 1 do kbr. 182

10.)Biračko mjesto br. 10. u: Podgrađu, kuća Josipa Vuraića, Podgrađe 19, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Podgrađu od kbr. 1-84/a

Predsjednica
Općinskog izbornog povjerenstva
Općine Marija Bistrica
Ivana Ferek-Teški, dipl.iur.