Rektor Svetišta MBB-e Domagoj Matošević na okupljanju rektora marijanskih Svetišta u Belgiji 2