Rekordni proračun Općine Marija Bistrica

U utorak 15. prosinca održana je 28. sjednica Općinskog Vijeća Općine Marija Bistrica i to, shodno epidemiološkoj situaciji putem maila. Prihvaćena je Druga Izmjena Proračuna za 2020. godinu, zajedno sa svim pripadajućim programima, koji su sastavni dio proračuna, a izglasavaju se zasebno. U općem djelu Proračuna umanjili su se prihodi i primici u iznosu 10.059.226,08 kuna te su u istom iznosu umanjeni rashodi i izdaci. Najviše su smanjeni pomoći iz EU i državnog proračuna nešto više od 4,5 milijuna kuna, prihodi od poreza umanjeni su 1,2 milijuna kuna, a od imovine malo više od milijun kuna. Također, proračun je manji i za 3,1 milijun kuna kreditnih zaduženja, koja su prebačena u slijedeću godinu. Umanjenje navedenih prihoda je isključivo iz razloga što planirani prihodi, prema procjenama i podacima, neće biti realizirani u planiranom vremenu a vezano uz prihode umanjeni su i rashodi koji su se planirali realizirati iz navedenih prihoda, najviše u stavci Izgradnja objekata i uređaja komunalne Infrastrukture 9,1 mil. kuna i Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 1,25 mil kuna. No, i prema drugoj izmjeni Proračun Općine Marija Bistrica za 2020. godinu iznosi rekordnih 36.709.571,00 kn. Razlog su veliki kapitalni projekti, koji su u tijeku ili su već realizirani, poput izgradnje novog Dječjeg vrtića, Reciklažnog dvorišta, nove mrtvačnica i groblja, a za koje su sredstva dobivena iz EU fondova, kao i dovršetak velikog projekta uređenja Doma kulture, koji je većim dijelom sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture RH. Također dio realizacije prebačen je u 2021. godinu, pa je to uzrok smanjenju proračuna, kao i neraspisivanje nekih novih natječaja, koji su očekuju u narednom periodu. Tako i proračun za 2021. godinu iznosi visokih 35.849.641,80 kn. Izdvajamo da su pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.236.071,00 kn, a pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 7.969.500,00 kuna i to: izgradnja novog groblja i mrtvačnice 5.025.000,00 kn, nabava spremnika za komunalni otpad 654.000,00 kn, izgradnja Društvenog kulturnog centra na Lazu 433.500,00, izgradnja „Poučne staze-reber“ 530.000,00 kn i energetska obnova Vatrogasnog doma DVD-a Marija Bistrica 1.260.000,00 kn. Pored toga u planu je i izgradnja pristupne ceste novoj zoni, gdje se nalazi novi vrtić, i to sa kompletnom infrastrukturom, zatim otkup zemljišta za sportsko-rekreacijski centar sa prilaznom cestom i projektiranje istog, aktiviranje poduzetničke zone MB 1 (bivši pogon Tehnomehanike), te projektiranje Muzeja drvenih igračaka i licitara. A tu je nabavka dva nova vozila za Komunalno poduzeće ”Lijepa Bistrica”, vrijednosti 1,8 mil. kn, od čega je za 1,4 mil. kn već potpisan ugovor s Fondom za regionalni razvoj i energetsku učinkovitost.

Načelnik Milički zadovoljan proračunima

Načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički izrazio je zadovoljstvo kako rebalansom proračuna za ovu godinu, tako i planom za 2021. ”Pandemija je poremetila neke stvari, imamo određeni manjak prihoda po pitanju poreza od nešto više od milijun kuna, no nije poremetila kapitalne projekte i to nas raduje. Dobro smo planirali, dobro smo odgovorili na tešku i izazovnu situaciju, prilagodili se, štedjeli gdje god smo stigli i rezultat je rekordni proračun od preko 36,5 mil. kuna, a i slijedeći planiramo, i to realno u tek nešto manjem iznosu.” rekao je načelnik Milički i dodao. ”Neke smo manifestacije morali otkazati, neka smo sredstva morali preraspodijeliti, no vodili smo brigu o svim segmentima o kojima jedna općina brine i kako god bila izazovna 2020. godina, završavamo ju u financijskom pogledu u jako dobroj situaciji, koja bi naravno zasigurno bila i bolja bez pandemije, ali na neke stvari ne možemo utjecati, pa smo se stoga prilagodili onima na koje možemo.” – zaključio je načelnik i poželio još uspješniju 2021. godinu. ”Želim nam svima skupa prije svega obilje zdravlja, a mi ćemo su u Općini i dalje truditi i djelovati na dobrobit svih stanovnika.” Sjednici se putem maila odazvao dovoljan broj vijećnika da bi odluke bile pravovaljane, a sve su prihvaćene jednoglasno. Uz proračun za 2021. god. prihvaćeni su i svi programi koji su njegov sastavni dio.

Suglasnosti vezane uz DV Pušlek

Na Sjednici Općinskog Vijeća Općine Marija Bistrica prihvaćena je i Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi. Odredbe ove Odluke o naplati komunalne naknade ne primjenjuju se za razdoblje kada obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, temeljem općeg akta o zabrani odnosno obustavi obavljanja djelatnosti donesenog na razini Republike Hrvatske, nisu obavljali svoju djelatnost. Također malu je izmjenu pretrpjela i Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Marija Bistrica u dijelu obveze objave cjenika. Tri se odluke odnose na DV Pušlek. Izdana je suglasnost vrtiću za zaduženje po dugoročnom kunskom kreditu u iznosu od 400.000,00 kn, zatim suglasnost za Statut vrtića, kao i na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića. Također, prihvaćena je i Odluka o osnivanju javne ustanove Zagorske javne vatrogasne postrojbe, koja je dužna uskladiti svoje poslovanje s odredbama Zakona te slijedom toga Općina Marija Bistrica donosi ovu Odluku kao temelj za usklađenje. (Elvis Lacković)