Radovi na ambulanti u Mariji Bistrici odgođeni do proljeća

obnova ambulante 3Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki, ujedno predsjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije je u utorak, 29. prosinca 2015. godine, u Mariji Bistrici sudjelovala na sjednici Vijeća u sklopu koje je donijeta odluka da se rok za dovršetak radova na bistričkoj ambulanti zbog loših vremenskih uvjeta produlji do nastupanja povoljnih uvjeta.

obnova ambulante 2obnova ambulante 1Članice i članovi Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije su prije početka 16. sjednice Vijeća obišli bistričku ambulantu i osobno se uvjerili u napredak radova. Ugovor o obnovi ambulante u Mariji Bistrici potpisan je 1. rujna u Krapini, a radovi su počeli uvođenjem izvođača M.I. Hršak u posao 24. rujna 2015. godine. Većina radova vrijednih više od dva milijuna kuna na ambulanti izgrađenoj 1983. godine je završena – promijenjeno je krovište, preostala stara stolarija zamijenjena je novom PVC stolarijom, saniran je gromobran, a završen je i prvi dio radova na promjeni toplinske ovojnice. Budući da je tijekom izvođenja radova nastupilo nekoliko kišnih dana, a i sami su radovi bili organizirani tako da ne remete minimalne uvjete za funkcioniranje ambulanti Doma zdravlja, nastupanjem hladnijeg vremena moralo se odgoditi nanošenje završnog sloja fasade. Završni radovi će se tako, bez povećanja ugovorene cijene, dovršiti nastupanjem povoljnih vremenskih uvjeta koji se očekuju u ožujku ili travnju 2016. godine. Odlukom Upravnog vijeća, a na preporuku izvođača i nadzornog inženjera kao rok je određen 15. travnja 2016. godine.

Ravnateljica DZKZŽ Nada Dogan naglasila je da će obnovljena ambulanta biti značajno jeftinija za održavanje i napomenula da će se u sklopu projekta promijeniti i rasvjetna tijela u zgradi ambulante, a očekuje se i uređenje prostora ljekarne. Vlasta Hubicki, predsjednica Županijske skupštine i predsjednica Upravnog vijeća DZKZŽ istaknula je da je napredak na bistričkoj ambulanti lako vidljiv i dodala da ju vesele tvrdnje djelatnika da se učinci energetske obnove već osjećaju.
Upravno vijeće Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije je na svojoj 16. sjednici usvojilo i II. izmjene Financijskog plana i Plana nabave DZKZŽ za 2015. godinu, Financijski plana za 2016. s procjenom za 2016.-2018. godinu, Plan nabave DZKZŽ za 2016., Plan decentraliziranih sredstava DZKZŽ za 2016., Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u DZKZŽ, Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima radnika DZKZŽ te odluku o zapošljavanju na određeno dvije patronažne i jedne medicinske sestre.