Radionica „Mogućnost otvaranja malih kampova na kontinentu“

Kamping udruženje Hrvatske, uz podršku Ministarstva turizma, pokrenulo je u ovoj godini seriju radionica namijenjenih potencijalno zainteresiranim poduzetnicima te lokalnoj upravi, odnosno stručnim službama općina, gradova i županija u unutrašnjosti Hrvatske. Osnovni cilj radionica je pregled osnovnih informacija iz segmenta otvaranja i poslovanja manjih kampova. Županijska gospodarska komora i Kamping udruženje Hrvatske besplatnu radionicu pod nazivom „Mogućnost otvaranja malih kampova na kontinentu“ organizira za 23. studenoga u Krapini. Za detaljnije informacije možete se obratiti Kamping udruženju Hrvatske (KUH) ne tel: 052/451-324 ili e-mail: info@camping.hr.