”Pušlekovci” sadili cvijeće, jagode, orah i čemprese 10