Prvi svezak Sabranih djela bl. Ivana Merza

Prvi svezak Sabranih djela bl. Ivana Merza pod naslovom »Književnost – liturgija –Katolička akcija«, koji je uredio postulator o. Božidar Nagy SJ, objavljen je u suizdanju Postulature za kanonizaciju bl. Ivana Merza, Filozofskog fakulteta Družbe Isusove te Glasa Koncila.

Povod pokretanju niza bila je beatifikacija Ivana Merza 2003. godine, koja je pobudila veliko zanimanje za njegov život i djelo, pa se pokazala velika potreba objavljivanja njegovih Sabranih djela. Tijekom svog kratka zemaljskog života bl. Ivan Merz (1896.–1928.) ostavio je opsežnu pisanu baštinu, od koje je tek manji dio uspio objaviti dok je veći dio do sada ostao samo u rukopisu.

Sveukupna pisana baština Ivana Merza tematski se može podijeliti u tri dijela: osobni spisi (dnevnik, bilješke, nacrti predavanja te korespondencija), književnost i književna kritika (doktorska disertacija i profesorski habilitacijski rad) te spisi koji su nastali kao zreli plodovi njegove osobnosti katoličkog intelektualca.

Sveukupni njegov književni opus obuhvaćat će desetak svezaka kojima će javnosti biti objelodanjeno promišljanje i djelovanje najmlađega hrvatskog blaženika za kojeg je banjolučki biskup Franjo Komarica u Predgovoru Prvoga sveska ustvrdio da se na obzorju Katoličke Crkve u hrvatskom narodu pojavio, relativno kratko, poput meteora, te ostavio neizbrisiv trag u srcima suvremenika ali i budućih generacija.

Prvi svezak Sabranih djela donosi tri skupine objavljenih članaka i studija Ivana Merza o književnosti, liturgiji i Katoličkoj akciji – tri područja njegova životnoga zanimanja kojima je posvetio svu svoju energiju i aktivnost.

Spisi Ivana Merza jedinstveno su blago hrvatske duhovne literature 20. st. i predstavljaju izvor trajne inspiracije za put prema dobru svima koji ih budu čitali. Ne samo kako bi se upoznala njegova duhovna veličina, već i one vrijednosti za koje on živio i koje je ostvarivao u svome životu te stavio na raspolaganje svoj književni talent.

Osobito treća skupina tih spisa nosi pečat duboka uvjerenja neumornog borca za Božju istinu i katoličku stvar, otkriva čovjeka nepokolebljive vjernosti Rimu, papi, crkvenoj hijerarhiji te promicatelja duhovnog života putem liturgije, kao onoga koji iznesenu istinu tako prikazuje i analizira da bi je čitatelj prihvatio, slijedio i nastojao ostvariti u svome životu. (gk)