Proračun Općine Marija Bistrica za 2016. – 28 mil kn

U srijedu 16. prosinca održana je 28. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Jednoglasno je prihvaćena 3. izmjena proračuna Općine za ovu godinu, prema kojoj je proračun povećan za 546.092,00 kn, pa u konačnoj verziji iznosi 14 mil. 998 tisuća i 92 kn. Načelnik Josip Milički objasnio je ovo povećanje ponajviše nešto većim prihodima od planiranih od komunalne naknade i doprinosa (150 tisuća) i od obavljanja vlastite djelatnosti vezane uz groblja (100 tisuća). ”To je zapravo ono zadnje niveliranje prihoda i rashoda i svakako bi naglasio da smo zadovoljni ovom 2015. godinom, bez obzira što smo izgubili dio prihoda, zbog promjene u obračunu poreza na dohodak. Sve što smo planirali, uspjeli smo na kraju godine i realizirati.” – naglasio je Milički. Jednoglasno je donesen i proračun Općine za 2016. godinu i to u iznosu od 28 milijuna 12 tisuća i 650 kuna. Od tog iznosa gotovo 14 milijuna je planirano izvan osnovnih sredstava. Tako je u planu iz EU fondova povući 11 milijuna i 250 tisuća kuna, i to redom za projekte od iznimne važnosti za Mariju Bistricu: 6 mil. za izgradnju dječjeg vrtića, 3 mil. za izgradnju novog groblja i mrtvačnice, 1,5 mil. za izgradnju ceste u Selnici i 750 tisuća za dogradnju Vatrogasnog doma u Marija Bistrici. Sve su to projekti koji će trajati i nakon 2016., no o njima se razmišljalo i u projekciji proračuna za period do 2018. godine. U Općini Marija Bistrica u slijedećoj godini nadaju se sredstvima i iz drugih izvora, od KZŽ-e, preko Fonda za zaštitu okoliša do brojnih ministarstava, i to za gradnju komunalne infrastrukture, nogostupa, parkirališta kod Doma zdravlja, javne rasvjete, objekata vodoopskrbe i odvodnje, centra za posjetitelje, sanaciju krovišta i informatizaciju Doma kulture, rekonstrukciju mosta u Podgrađu, Projektnu dokumentaciju za izgradnju Društvenog doma na Lazu, te dodatno uređenje središnjeg trga i nabavu pozornice. Na samom kraju sjednice na kojoj su još jednoglasno prihvaćene točke: Analiza stanja sustava civilne  zaštite na području Općine za 2015. godinu, Plan razvoja sustava civilne zaštite  na području Općine za 2016. godinu i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine, voditeljica odjela za financije i proračun Đurđica Gorski, iznijela je podatak vezan uz otkup zemljišta uz obilaznicu. Iako još nije prošla ni godina dana od, za Mariju Bistricu, povijesne odluke o otkupu velikog zemljišta uz obilaznicu, do sada je proveden veliki dio otkupa, ili izraženo brojkom, od zaduženih 3 mil. 373 tisuće i 975 kn, ostalo je za provesti tek nekoliko parcela u iznosu od 224 tisuće i 282 kune.

OPĆINA MARIJA BISTRICA PLAN PRORAČUNA 2016