Problemi poljoprivrednih zadruga sa potporama

Na inicijativu Krapinsko-zagorske županije nedavno je u Krapini, uz podršku svih aktivnih poljoprivrednih zadruga na području županije, održan sastanak s ciljem upoznavanja s problematikom ostvarivanja državnih potpora u sklopu poljoprivrednih zadruga, a koja se tiče ugovaranja sjetve ratarskih kultura. Naime, uvjeti su se promijenili, tako da je referentna čestica za ostvarivanje potpora postala ARKOD parcela, a najmanja površina za ostvarivanje poticaja 1 ha. Pročelnik županijskog ureda za poljoprivredu Luka Čuljak istaknuo je da je novi zakonski okvir neobjektivan jer velik broj županija stavlja u neravnopravan položaj, među kojima je i Krapinsko-zagorska, gdje postoji velik broj čestica koje su manje od propisanih normi.