Priopćenje s Četrdeset i osme sjednice biskupâ Zagrebačke crkvene pokrajine