Priopćenje Općine Konjščina

Načelnik Općine Konjščina Mirko Krznar i predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković, koji su zbog prosvjeda protiv spalionice u organizaciji KESK-a otkazali i svečanu sjednicu Općinskog vijeća, poslali su još jedno priopćenje medijima. Prenosimo ga u cijelosti: ”Uzastopnim i upornim iznošenjem neistina i lažnih tvrdnji po pitanju II. Izmjena i dopuna PPUO Općine Konjščina, udruga KESK (opozicija predvođena SDP-om) stvara i dovodi građane općine Konjščina u zabludu. Općina Konjščina trenutno je u fazi izrade prijedloga II. Izmjena i dopuna PPUO Općine Konjščina (čeka se mišljenje Hrvatskih cesta o izmještanju čvora Husinec). Stručni izrađivač PPUO je Zavod za prostorno planiranje Krapinsko – zagorske županije. Hitno donošenje II. Izmjena i dopuna bez poštivanja zakonskih normi i procedura dovelo bi do poništavanja takve Odluke od strane više razine vlasti. Procedura donošenja PPUO ima nekoliko faza: pribavljanje zahtjeva javnopravnih tijela za izradu PPUO, razmatranje i uvrštavanje u prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Općine Konjščina svih molbi i zahtjeva građana, udruga i svih ostalih dionika, provođenje javne rasprave, koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja. Nakon javne rasprave odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade (ZPP KZŽ) obrađuje mišljenja, prijedloge i primjedbe iznesene u javnoj raspravi i priprema izvješće o istoj. Općinsko vijeće Konjščine je obvezalo općinskog načelnika, Jedinstveni upravni odjel i druga tijela Općine da do donošenja II. Izmjena i dopuna PPUO ne izdaju nikakve suglasnosti niti druge dokumente vezane uz izgradnju toplane/ energane na području Općine Konjščina, čega se i pridržavamo. Pored navedenog, Općinsko vijeće donijelo je i Zaključak na 22. sjednici, održanoj 7. svibnja 2019. godine, kojim je prihvatilo prijedlog za izmjenom/ dopunom PPUO vijećnika Općinskog vijeća Curiš Damira, Gorički Antonia, Krok Anite, Kurtoić Nevena, Štabek Miljenka pod nazivom “PPUO KONJŠČINA PRIJEDLOG IZMJENA” i dostavilo ga ZPP KZŽ, stručnom obrađivaču, odnosno izrađivaču II. Izmjene i dopune PPUO Općine Konjščina. Stoga pozivamo sve građanke i građane Općine Konjščina da ne nasjedaju na laži i obmane KESK-a i opozicijskih stranaka te da dostojanstveno proslavimo Dan Općine. Ovim putem čestitamo Dan Općine Konjščina i župe sv. Dominika svim građankama i građanima Općine Konjščina sa željom da jedinstveni i složni gradimo bolju budućnost naše općine” – piše u priopćenju.