Priopćenje o gradnji župne crkve na Trnjanskoj Savici