Prijedlog naziva parka na Savici

Udruga “Stepinčeva Savica” pokrenula je postupak davanja imena središnjem parku na Savici te predložila Mjesnom odboru Trnjanska Savica da se park na Savici nazove “Park blaženoga Alojzija Stepinca”. Mjesni odbor je tu odluku prihvatio 26. lipnja 2019. i proslijedio je Vijeću gradskih četvrti na daljnje postupanje. Napominjemo da ni jedan trg, park ili ulica u Zagrebu još ne nose Stepinčevo ime. U Župi bl. Alojzija Stepinca na Trnjanskoj Savici prošle je godine osnovana udruga građana “Stepinčeva Savica” s ciljem promicanja lika i djela blaženoga Alojzija Stepinca te izgradnje Župne crkve. Župa bl. Alojzija Stepinca na Savici osnovana je 1999. godine te ove godine slavi dvadeset godina Župe. Župa je nakon tri natječaja za izgradnju i brojnih problema i dalje bez svoje crkve, a najnoviji događaji oko novog prijedloga GUP-a potvrđuju kontinuitet nezainteresiranosti i neorganiziranosti svih relevantnih gradskih institucija oko izgradnje crkve bl. Alojzija Stepinca na Savici. Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Zagreba, koji je Grad Zagreb 12. lipnja 2019. uputio gradskim vijećnicima na očitovanje, ne sadržava odgovor na pitanje o lokaciji crkve, kao ni bilo kakvu naznaku da bi novim GUP-om bila određena lokacija za crkvu bl. Alojzija Stepinca na Savici. Udruga je obavijestila sve relevantne institucije da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se novim GUP-om eksplicitno odredilo mjesto za crkvu bl. Alojzija Stepinca na Savici. (TUZN, Marija Znika, Župna medijska suradnica Tiskovnoga ureda, Lili Gracin, predsjednica Udruge građana Stepinčeva Savica)