Predstavljen novi naslov Glasa Koncila

Nedjelja u vjeri i životu katolika

 “Nedjelja. Blagdanski etos u vjeri i životu katolika. Kulturno-antropološko istraživanje” naslov je knjige profesora Ivice Žižića u izdanju Glasa Koncila koja je predstavljena u četvrtak 28. svibnja u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu na zagrebačkom Kaptolu. Riječ je o autorovoj drugoj doktorskoj disertaciji, u kojoj je s više aspekata analizirao bitne sastavnice nedjeljnoga slavlja.

Knjigu su predstavili ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. Tomislav Markić, glavni urednik Glasa Koncila mons. Ivan Miklenić, rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta prof. Željko Tanjić i mentor Žižićeve disertacije prof. Goran Pavel Šantek, a autor je zaključio i uputio riječi zahvale.

Govoreći uvodno o knjizi i autoru, moderator Tomislav Markić podsjetio je da su često zanemarivanje nedjeljnoga odmora i obiteljskoga zajedništva samo neki od pokazatelja narušenog poimanja važnosti nedjelje, koja suvremenom društvu sve više nedostaje.

Društveni i crkveni vidovi nedjelje: nedjelja u hrvatskom društvu tema je o kojoj je, predstavljajući izdanje govorio mons. Ivan Miklenić. Podsjetio je da se u današnjoj stvarnosti nedjelje uvelike očituje napetost između laičkog društva i tradicionalnog katolištva, što se odražava i u hrvatskom društvu kroz borbu za neradnu nedjelju. Podsjetio je na suvremeni stav učiteljstva o nedjelji, sažet u Katekizmu Katoličke Crkve, u kojem se između ostaloga ističe da življenje nedjelje kao blagdana obuhvaća svjesno njegovanje niza moralnih, društvenih i duhovnih vrjednota.

O teološkim i povijesnim vidovima nedjelje te o nedjelji kao “teološkom mjestu” govorio je Željko Tanjić. Istaknuo je da se u novije vrijeme dogodio se pomak naglaska s teološko-liturgijskog na šire društveno-crkveno značenje nedjelje, čime se mijenja logika razumijevanja nedjelje i blagdanskog etosa.

Mentor Žižićevoga drugog doktorata Pavel Šantek izlagao je o antropologiji nedjelje i životu blagdana pod etno-antropološkim povećalom, ističući da je novo izdanje vrijedan prilog u Hrvatskoj još uvijek zanemarenom znanstvenom području koje analizira religijske teme. Jedan od razloga vrijednosti knjige je u autorovoj metodologiji, naglasio je, jer autor nije odlučio razmatrati stvarnost nedjelje načelno, nego pristupiti odozdo, osluškujući iskustva “običnih ljudi”.

Zahvalivši mentoru, izdavaču, recenzentima i uredniku autor Ivica Žižić rekao je da tumačiti nedjelju zapravo znači razumijevati čovjeka kao takvog, a ne samo neku, o čovjeku neovisnu društvenu konstrukciju. “U našoj modernosti i dalje se živi drevno iskustvo kršćana: bez nedjelje ne možemo živjeti”, zaključio je Žižić. (ad, gk)