Poticanje upisa u deficitarna obrtnička i industrijska zanimanja

Za upis u neki od programa obrazovanja za deficitarna obrtnička ili industrijska zanimanja Hrvatski zavod za zapošljavanje će ove godine, kao i prethodnih, financirati troškove zdravstvenih pregleda učenika kojima je potrebna liječnička svjedodžba liječnika specijaliste medicine rada. Listu deficitarnih obrtničkih i industrijskih zanimanja za 2013. godinu, za koje će se snositi troškovi pregleda, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina definirao je temeljem podataka o ponudi i potražnji na tržištu rada, a s ciljem poticanja upisa u programe: pekar/pekarica, mesar/mesarica, zidar/zidarica, tesar/tesarica, bravar/bravarica.