Projekt MI POmažemo Starijima III vol. I – javite se na natječaje

ŽENE ZA POMOĆ U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: DONJA STUBICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 5

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 17.4.2023.

Natječaj vrijedi do: 15.7.2023.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:

Osnovna škola niži razredi

Završena osnovna škola

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Vozački ispit: Kategorija B

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Grad Zabok nositelj je projekta „MI POmažemo Starijima III vol. I“ (dalje: MIPOS III vol. I) koji se provodi u okviru instrumenta Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza III“ u kojemu Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nastupa u ulozi upravljačkog tijela, a Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u ulozi provoditelja poziva na dostavu projektnih prijedloga. Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u okviru Prioritetne osi 2, Specifičnog cilja 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Slijedom navedenog, Grad Zabok s partnerima u Projektu raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI U PROJEKTU „MI POmažemo Starijima III vol. I“

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje žena za pomoć u kući u Krapinsko-zagorskoj županiji kod pravnih osoba koje su partneri u projektu „MIPOS III vol. I“ tijekom 6 mjeseci (1.5.2023.-31.10.2023.)

ŽENE ZA POMOĆ U KUĆI

Broj traženih osoba: 30

Mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Naknada za prijevoz: da

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme od 6 mjeseci

OPIS POSLOVA

Žene zaposlene putem projekta MIPOS III vol. I će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

UVJETI:

najviše završena škola: srednjoškolsko obrazovanje,

punoljetnost,

hrvatsko državljanstvo,

nezaposlene žene koje su prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ciljana  skupina za zapošljavanje su žene  starije  od  50  godina,  žene  s invaliditetom,  žrtve  trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog  nasilja,  azilantice,  mlade  žene  koje  su  izašle  iz  sustava  skrbi  (domova  za  djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštovanje različitosti, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi partneri-poslodavci.

S kandidatkinjom izabranom za zaposlenje u sklopu projekta sklopit će se ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje radnog odnosa te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na ovaj Javni poziv kandidatkinje trebaju navesti: svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge i informacije tražene ovim pozivom.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidatkinje su dužne priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili presliku/kopiju):

životopis,

presliku osobne iskaznice,

presliku važeće vozačke dozvole (ako je posjeduju),

potvrdu od HZMO o ostvarenom stažu,

potvrdu od HZZ kojim osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave ovog Javnog poziva)

dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),

dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini žena za zapošljavanje (nalaz, rješenje, uvjerenje, potvrda ili dr.).

Kandidatkinje će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće biti razmatrane.

Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se na adresu nositelja projekta: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok, s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova žene za pomoć u kući u Projektu MIPOS III vol. I“, najkasnije u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

U prijavi je kandidatkinja dužna naznačiti za kojeg partnera-poslodavca se prijavljuje.

Zainteresirane kandidatkinje za zaposlenje kod jednog od više partnera-poslodavaca dostavljaju jednu prijavu s traženim prilozima te u molbi trebaju navesti poslodavce po redoslijedu interesa za svoje zaposlenje (npr. Preferirani poslodavac: 1. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, 2. Udruga invalida Bedekovčina, 3. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica).

Radni odnos sa poslodavcima odabrane kandidatkinje će zasnivati nakon provedenog selekcijskog

postupka kako slijedi:

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Ulica Matije Gupca 53, 49210 Zabok – 12 osoba,

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Župana Vratislava 6, 49240 Donja Stubica – 11 osoba,

Udruga invalida Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina – 7 osoba.

Ovaj Javni poziv objavit će se na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i partnera u Projektu, a svaki partner koji zapošljava sukladno uvjetima projekta „MIPOS III vol. I“ otvorit će Prijavu potrebe za radnikom s tekstom koji je vidljiv iz ovog Javnog poziva i sukladno broju izvršitelja po pojedinom partneru koji zapošljava.

O rezultatima će natjecateljice biti obaviještene u zakonskom roku.

Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVEVNOG KRIŽA DONJA STUBICA

Kontakt: pisana zamolba: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok