Pola milijuna kuna za sanaciju šteta

Pola milijuna kuna za sanaciju štetaKako bi se ublažile posljedice elementarnih nepogoda na području Krapinsko-zagorske županije, župan je donio odluku o sufinanciranju sanacija šteta u iznosu od 596.675 kuna. Obilne kiše u proteklom periodu uzrokovale su pojavu novih klizišta i širenje postojećih, koja još nisu sanirana, a nastala su i oštećenja na mnogim nerazvrstanim makadamskim cestama. Da bi se sanirale štete, županija će isplatiti 225.000 kuna za nabavu kamenog materijala za popravak nerazvrstanih cesta na području gradova Oroslavje i Pregrada, te općina Kumrovec, Radoboj, Hraščina, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela, Sveti Križ Začretje, Tuhelj, Lobor, Budinščina, Krapinske Toplice, Gornja Stubica, Kraljevec na Sutli i Petrovsko. Županija će sufinancirati i izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta na području Zlatara i Donje Stubice te Desinića, s ukupno 72.675 kuna. Osim toga izdvojit će se i 299.000 kuna za sufinanciranje sanacije klizišta na području Desinića, Lobora, Kraljevca na Sutli, Kumrovca, Bedekovčine, Mihovljana, Jesenja, Đurmanca, Radoboja i Tuhlja.