Ove subote skupštine KUD-a Lovro Ježek i DVD-a Selnica

Ove subote na rasporedu je redovita godišnja skupština KUD-a ''Lovro Ježek'' Marija Bistrica. Skupština će se održati s početkom u 19 sati u Vatrogasnom domu u Mariji Bistrici, a na dnevnom redu nalaze se izvješća o radu KUD-a u prošloj godini, kao i planovi za ovu.

O radu u prošloj i planovima za ovu godinu raspravljat će istoga dana i članovi skupštine DVD-a Selnica. Njihova skupština u tamošnjem Vatrogasnom domu počinje u 18 sati.